0988 779 207  Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
 

logo

THẾ GIỚI CỔ TIỀN

CHUYÊN SƯU TẬP, MUA BÁN

TIỀN XU CỔ VIỆT NAM

TIỀN XU CỔ TRUNG QUỐC

Liên hệ: 0988779207 (Hải Mr.)

Hotline:   0988779207

Trang chủ»Tiền không chính triều

Danh mục sản phẩm

7. Minh Tống thủ

Sắp xếp
Hiển thị
Đã bán

Đại Định thông bảo 8

Dương Nhật Lễ (1369-1370) - Đại Định thông bảo
Đại Định thông bảo 8
Đã bán

Minh Tống Định Bảo 7

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Minh Tống Định Bảo 7
Đã bán

Minh Tống Định Bảo 6

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Minh Tống Định Bảo 6
VN674

Minh Tống Định Bảo 5

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Minh Tống Định Bảo 5
Đã bán

Phật Pháp Tăng Bảo 7

Trần Cảo (1517) - Phật Pháp Tăng Bảo
Phật Pháp Tăng Bảo 7
VN660

Đại Định thông bảo 9

Dương Nhật Lễ (1369-1370) - Đại Định thông bảo
Đại Định thông bảo 9
Đã bán

Đại Định thông bảo 8

Dương Nhật Lễ (1369-1370) - Đại Định thông bảo
Đại Định thông bảo 8
Đã bán

Tường Phù thông bảo 6

7. Minh Tống thủ
Tường Phù thông bảo 6
VN618 (Đã bán)

Phật Pháp Tăng Bảo 6

Trần Cảo (1517) - Phật Pháp Tăng Bảo
Phật Pháp Tăng Bảo 6
VN567

Hoàng Tống thông bảo 11

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Hoàng Tống thông bảo 11
VN566

Hoàng Tống thông bảo 10

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Hoàng Tống thông bảo 10
VN565 (biên to)

Hoàng Tống thông bảo 9

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Hoàng Tống thông bảo 9
VN564 (biên to)

Hoàng Tống thông bảo 8

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Hoàng Tống thông bảo 8
VN541

Thiên Hi thông bảo 11

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Thiên Hi thông bảo 11
Đã bán

Huyền Thông Tuân Bảo 4

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Huyền Thông Tuân Bảo 4
Đã bán

Đại Định thông bảo 7

Dương Nhật Lễ (1369-1370) - Đại Định thông bảo
Đại Định thông bảo 7
VN372

Đại Định thông bảo 5

Dương Nhật Lễ (1369-1370) - Đại Định thông bảo
Đại Định thông bảo 5
VN370 (Đã bán)

Huyền Thông Tuân Bảo 3

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Huyền Thông Tuân Bảo 3
VN369 (Đã bán)

Huyền Thông Tuân Bảo 2

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Huyền Thông Tuân Bảo 2
Đã bán

Phật Pháp Tăng Bảo 3

Trần Cảo (1517) - Phật Pháp Tăng Bảo
Phật Pháp Tăng Bảo 3
Đã bán

Phật Pháp Tăng Bảo 2

Trần Cảo (1517) - Phật Pháp Tăng Bảo
Phật Pháp Tăng Bảo 2
VN315 (Đã bán)

Phật Pháp Tăng Bảo 1

Trần Cảo (1517) - Phật Pháp Tăng Bảo
Phật Pháp Tăng Bảo 1
VN295 (Đã bán)

Minh Tống Định Bảo 4

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Minh Tống Định Bảo 4
VN291

Chính Hòa thông bảo 4

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Chính Hòa thông bảo 4
Đã bán

Thiên Hi thông bảo 3

7. Minh Tống thủ
Thiên Hi thông bảo 3
Đã bán

Minh Tống Định Bảo 3

7. Minh Tống thủ
Minh Tống Định Bảo 3
Đã bán

Khai Nguyên thông bảo 8

7. Minh Tống thủ
Khai Nguyên thông bảo 8
VN151 (Đã bán)

Hoàng Tống thông bảo

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Hoàng Tống thông bảo
VN150 (Đã bán)

Tống Nguyên thông bảo

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Tống Nguyên thông bảo
VN149

Huyền Thông Tuân Bảo 1

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Huyền Thông Tuân Bảo 1
VN148

Tường Phù thông bảo

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Tường Phù thông bảo
VN147

Thiên Hi thông bảo 2

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Thiên Hi thông bảo 2
VN146

Thiên Hi thông bảo 1

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Thiên Hi thông bảo 1
VN145

Minh Tống Định Bảo 2

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Minh Tống Định Bảo 2
VN118 (Đã bán)

Phật Pháp Tăng Bảo

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Phật Pháp Tăng Bảo

LIÊN HỆ

Mr. Hải

Địa chỉ: Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0988 779 207

Email: hainb2112@gmail.com

 

Tài khoản

Vietcombank: 0011000639830 - Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

Thống kê truy cập

Liên kết Mạng Xã Hội

zalo 2 messenger