0988 779 207  Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
 

logo

THẾ GIỚI CỔ TIỀN

CHUYÊN SƯU TẬP, MUA BÁN

TIỀN XU CỔ VIỆT NAM

TIỀN XU CỔ TRUNG QUỐC

Liên hệ: 0988779207 (Hải Mr.)

Hotline:   0988779207

Trang chủ»Tiền Cổ Việt Nam

Danh mục sản phẩm

Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Sắp xếp
Hiển thị
VN689 (hậu Vạn Tuế)

Thái Đức thông bảo 6

Nguyễn Nhạc (1778-1793) - Thái Đức thông bảo
Thái Đức thông bảo 6
VN670 (Bình Nam)

Quang Trung thông bảo 11

Quang Trung (1788-1792) - Quang Trung thông bảo
Quang Trung thông bảo 11
VN656 (2 mặt)

Quang Trung thông bảo 12

Quang Trung (1788-1792) - Quang Trung thông bảo
Quang Trung thông bảo 12
VN655 (2 mặt)

Quang Trung thông bảo 10

Quang Trung (1788-1792) - Quang Trung thông bảo
Quang Trung thông bảo 10
VN654 (2 mặt)

Quang Trung thông bảo 9

Quang Trung (1788-1792) - Quang Trung thông bảo
Quang Trung thông bảo 9
VN653 (2 mặt)

Quang Trung thông bảo 8

Quang Trung (1788-1792) - Quang Trung thông bảo
Quang Trung thông bảo 8
VN651 (2 mặt)

Quang Trung thông bảo 7

Quang Trung (1788-1792) - Quang Trung thông bảo
Quang Trung thông bảo 7
Đã bán (2 mặt chữ)

Cảnh Thịnh thông bảo 11

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh thông bảo
Cảnh Thịnh thông bảo 11
VN627 (2 mặt chữ)

Cảnh Thịnh thông bảo 10

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh thông bảo
Cảnh Thịnh thông bảo 10
VN626 (2 mặt chữ)

Cảnh Thịnh thông bảo 9

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh thông bảo
Cảnh Thịnh thông bảo 9
VN625 (2 mặt chữ)

Cảnh Thịnh thông bảo 8

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh thông bảo
Cảnh Thịnh thông bảo 8
Đã bán (hai mặt chữ)

Cảnh Thịnh thông bảo 7

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh thông bảo
Cảnh Thịnh thông bảo 7
VN623 (2 mặt chữ)

Cảnh Thịnh thông bảo 6

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh thông bảo
Cảnh Thịnh thông bảo 6
Đã bán (2 mặt chữ)

Cảnh Thịnh thông bảo 5

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh thông bảo
Cảnh Thịnh thông bảo 5
VN446 (trăng dưới)

Thái Đức thông bảo 5

Nguyễn Nhạc (1778-1793) - Thái Đức thông bảo
Thái Đức thông bảo 5
Đã bán

Quang Trung đại bảo 3

Quang Trung (1788-1792) - Quang Trung đại bảo
Quang Trung đại bảo 3
VN347

Thái Đức thông bảo 4

Nguyễn Nhạc (1778-1793) - Thái Đức thông bảo
Thái Đức thông bảo 4
VN346

Thái Đức thông bảo 3

Nguyễn Nhạc (1778-1793) - Thái Đức thông bảo
Thái Đức thông bảo 3
VN345

Thái Đức thông bảo 2

Nguyễn Nhạc (1778-1793) - Thái Đức thông bảo
Thái Đức thông bảo 2
VN344

Quang Trung đại bảo 2

Quang Trung (1788-1792) - Quang Trung đại bảo
Quang Trung đại bảo 2
VN338

Cảnh Thịnh đại bảo 7

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh đại bảo
Cảnh Thịnh đại bảo 7
VN337

Cảnh Thịnh đại bảo 6

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh đại bảo
Cảnh Thịnh đại bảo 6
VN336

Cảnh Thịnh đại bảo 5

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh đại bảo
Cảnh Thịnh đại bảo 5
Đã bán

Cảnh Thịnh đại bảo 4

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh đại bảo
Cảnh Thịnh đại bảo 4
VN334

Cảnh Thịnh đại bảo 3

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh đại bảo
Cảnh Thịnh đại bảo 3
VN333

Cảnh Thịnh đại bảo 2

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh đại bảo
Cảnh Thịnh đại bảo 2
Đã bán

Cảnh Thịnh đại bảo 1

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh đại bảo
Cảnh Thịnh đại bảo 1
VN324 (hậu Vạn Tuế)

Minh Đức thông bảo 8

Nguyễn Nhạc (1778-1793) - Minh Đức thông bảo
Minh Đức thông bảo 8
VN305 (hậu 4 trăng úp)

Cảnh Thịnh thông bảo 4

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh thông bảo
Cảnh Thịnh thông bảo 4
Đã bán

Quang Trung thông bảo

Quang Trung (1788-1792) - Quang Trung thông bảo
 Quang Trung thông bảo
VN292 (Đã bán)

Quang Trung đại bảo 1

Quang Trung (1788-1792) - Quang Trung đại bảo
Quang Trung đại bảo 1
Đã bán

Quang Trung thông bảo 7

Quang Trung (1788-1792) - Quang Trung thông bảo
Quang Trung thông bảo 7
VN190 (lêch sau)

Quang Trung thông bảo 6

Quang Trung (1788-1792) - Quang Trung thông bảo
Quang Trung thông bảo 6
Đã bán

Bảo Hưng thông bảo 1

Nguyễn Quang Toản (1801-1802) - Bảo Hưng thông bảo
Bảo Hưng thông bảo 1
VN239 (An Nam)

Quang Trung thông bảo 5

Quang Trung (1788-1792) - Quang Trung thông bảo
Quang Trung thông bảo 5
Đã bán

Quang Trung thông bảo 4

Quang Trung (1788-1792) - Quang Trung thông bảo
Quang Trung thông bảo 4
Đã bán

Thái Đức thông bảo 1

Nguyễn Nhạc (1778-1793) - Thái Đức thông bảo
Thái Đức thông bảo 1
Đã bán

Quang Trung thông bảo 3

Quang Trung (1788-1792) - Quang Trung thông bảo
Quang Trung thông bảo 3
Đã bán

Cảnh Thịnh thông bảo 3

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh thông bảo
Cảnh Thịnh thông bảo 3
VN227 (Đã bán)

Cảnh Thịnh thông bảo 2

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh thông bảo
Cảnh Thịnh thông bảo 2
VN192 (Đã bán)

Quang Trung thông bảo 2

Quang Trung (1788-1792) - Quang Trung thông bảo
Quang Trung thông bảo 2
VN191 (hậu Công)

Quang Trung thông bảo 1

Quang Trung (1788-1792) - Quang Trung thông bảo
Quang Trung thông bảo 1
Đã bán

Cảnh Thịnh thông bảo 1

Nguyễn Quang Toản (1793-1801) - Cảnh Thịnh thông bảo
Cảnh Thịnh thông bảo 1
Vn49 (hậu Vạn Tuế)

Minh Đức thông bảo 3

Nguyễn Nhạc (1778-1793) - Minh Đức thông bảo
Minh Đức thông bảo 3
VN48 (hậu Vạn Tuế)

Minh Đức thông bảo 2

Nguyễn Nhạc (1778-1793) - Minh Đức thông bảo
Minh Đức thông bảo 2
Đã bán

Minh Đức thông bảo 1

Nguyễn Nhạc (1778-1793) - Minh Đức thông bảo
Minh Đức thông bảo 1
Đã bán

Quang Bảo thông bảo

Nguyễn Bảo (1778-1788) - Quang Bảo thông bảo
Quang Bảo thông bảo

LIÊN HỆ

Mr. Hải

Địa chỉ: Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0988 779 207

Email: hainb2112@gmail.com

 

Tài khoản

Vietcombank: 0011000639830 - Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

Thống kê truy cập

Liên kết Mạng Xã Hội

zalo 2 messenger