0988 779 207  Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
 

logo

THẾ GIỚI CỔ TIỀN

CHUYÊN SƯU TẬP, MUA BÁN

TIỀN XU CỔ VIỆT NAM

TIỀN XU CỔ TRUNG QUỐC

Liên hệ: 0988779207 (Hải Mr.)

Hotline:   0988779207

Trang chủ»Tiền Cổ Việt Nam

Danh mục sản phẩm

Chúa Nguyễn (1558-1777)

Sắp xếp
Hiển thị
VN695

Tường Quang Long Bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Tường Quang Long Bảo 1
VN661

Thánh Nguyên thông bảo 6

20. Thiệu Phù thủ
Thánh Nguyên thông bảo 6
VN629

Nguyên Phong thông bảo 25

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Nguyên Phong thông bảo 25
VN616

Phúc Bình nguyên bảo 4

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Phúc Bình nguyên bảo 4
VN615

Phúc Bình nguyên bảo 3

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Phúc Bình nguyên bảo 3
VN614

Phúc Bình nguyên bảo 2

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Phúc Bình nguyên bảo 2
VN613

Phúc Bình nguyên bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Phúc Bình nguyên bảo 1
VN569

Hoàng Tống thông bảo 12

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Hoàng Tống thông bảo 12
VN563

Trị Bình nguyên bảo 8

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Trị Bình nguyên bảo 8
VN533 (trăng phải)

Chính Hòa thông bảo 9

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Chính Hòa thông bảo 9
VN532 (Đã bán)

Nguyên Phong thông bảo 19

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Nguyên Phong thông bảo 19
VN531

Chu Nguyên thông bảo 7

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Chu Nguyên thông bảo 7
VN529

Nguyên Hựu thông bảo 19

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Nguyên Hựu thông bảo 19
VN528

Nguyên Hựu thông bảo 18

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Nguyên Hựu thông bảo 18
VN527

Nguyên Phù thông bảo 7

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Nguyên Phù thông bảo 7
Đã bán

Thiệu Thánh nguyên bảo

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Thiệu Thánh nguyên bảo
VN464 (Đã bán)

Thái Bình thông bảo 8

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Thái Bình thông bảo
Thái Bình thông bảo 8
VN419

Chu Nguyên thông bảo 5

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Chu Nguyên thông bảo 5
VN404 (Đã bán)

Khai Nguyên thông bảo 16

20. Thiệu Phù thủ
Khai Nguyên thông bảo 16
VN403

Cảnh Đức nguyên bảo 3

20. Thiệu Phù thủ
Cảnh Đức nguyên bảo 3
VN402

Khai Nguyên thông bảo 15

20. Thiệu Phù thủ
Khai Nguyên thông bảo 15
VN389

Nguyên Phù thông bảo 6

20. Thiệu Phù thủ
Nguyên Phù thông bảo 6
Đã bán

Gia Hựu Bình Bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Gia Hựu Bình Bảo 1
VN359

Chính Hòa thông bảo 7

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Chính Hòa thông bảo 7
VN358

Cảnh Trị thông bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Cảnh Trị thông bảo 1
VN357

Thiên Thánh nguyên bảo 7

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Thiên Thánh nguyên bảo 7
VN356

Vĩnh Trị nguyên bảo 3

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Vĩnh Trị nguyên bảo 3
VN326

Chính Long nguyên bảo 7

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Chính Long nguyên bảo 7
VN304 (hậu trăng chấm)

Khai Nguyên thông bảo 12

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Khai Nguyên thông bảo 12
VN288 (hậu trăng)

Thuận Trị thông bảo 8

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Thuận Trị thông bảo 8
Đã bán

Vĩnh Trị thông bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Vĩnh Trị thông bảo 1
VN197

Trị Bình thông bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Trị Bình thông bảo 1
VN187

Vĩnh Trị nguyên bảo 2

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Vĩnh Trị nguyên bảo 2
VN186

Thái Bình thông bảo 8

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Thái Bình thông bảo 8
VN185

Tường Quang thông bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Tường Quang thông bảo 1
VN184 (trăng - chấm)

Chính Nguyên thông bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Chính Nguyên thông bảo 1
VN183 (trăng - chấm)

Trị Nguyên thông bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Trị Nguyên thông bảo 1
VN182 (hậu trăng 12h)

Vĩnh Trị nguyên bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Vĩnh Trị nguyên bảo 1
VN181 (trăng - chấm)

Thái Bình thông bảo 7

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Thái Bình thông bảo 7
VN180

Cảnh Định nguyên bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Cảnh Định nguyên bảo 1
VN179 (Đã bán)

Thiên Minh thông bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Thiên Minh thông bảo 1
Đã bán

Vĩnh An thông bảo

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Vĩnh An thông bảo
VN85 (hậu chấm lớn)

Thái Bình thông bảo 7

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Thái Bình thông bảo
Thái Bình thông bảo 7
VN61 (hậu 1 chấm)

Thái Bình thông bảo 6

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Thái Bình thông bảo
Thái Bình thông bảo 6
VN60 (hậu Nhất V)

Thái Bình thông bảo 5

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Thái Bình thông bảo
Thái Bình thông bảo 5
VN59 (hậu 2 chấm)

Thái Bình thông bảo 4

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Thái Bình thông bảo
Thái Bình thông bảo 4
VN58 (Đã bán)

Thái Bình thông bảo 3

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Thái Bình thông bảo
Thái Bình thông bảo 3
VN57 (hậu - V)

Thái Bình thông bảo 2

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Thái Bình thông bảo
Thái Bình thông bảo 2
VN56 (lỗi lỗ)

Thái Bình thông bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Thái Bình thông bảo
Thái Bình thông bảo 1

LIÊN HỆ

Mr. Hải

Địa chỉ: Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0988 779 207

Email: hainb2112@gmail.com

 

Tài khoản

Vietcombank: 0011000639830 - Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

Thống kê truy cập

Liên kết Mạng Xã Hội

zalo 2 messenger