0988 779 207  Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
 

logo

THẾ GIỚI CỔ TIỀN

CHUYÊN SƯU TẬP, MUA BÁN

TIỀN XU CỔ VIỆT NAM

TIỀN XU CỔ TRUNG QUỐC

Liên hệ: 0988779207 (Hải Mr.)

Hotline:   0988779207

Trang chủ»Tiền Cổ Trung Quốc

Danh mục sản phẩm

Ngũ Đại Thập Quốc (907-979)

Sắp xếp
Hiển thị
TQ302

Khai Nguyên thông bảo 18

Nam Đường Lý Cảnh (943-961) - Khai Nguyên thông bảo
Khai Nguyên thông bảo 18
Đã bán (nguyên hất phải)

Thông Chính nguyên bảo 2

Tiền Thục Vương Kiến (916) - Thông Chính nguyên bảo
Thông Chính nguyên bảo 2
TQ290

Đường Quốc thông bảo 7

Nam Đường Lý Cảnh (959) - Đường Quốc thông bảo
Đường Quốc thông bảo 7
TQ298 (Nguyên hất phải)

Thống Chính nguyên bảo 2

Tiền Thục Vương Kiến (916) - Thông Chính nguyên bảo
Thống Chính nguyên bảo 2
TQ293

Đường Quốc thông bảo 6

Nam Đường Lý Cảnh (959) - Đường Quốc thông bảo
Đường Quốc thông bảo 6
TQ278

Đường Quốc thông bảo 5

Nam Đường Lý Cảnh (959) - Đường Quốc thông bảo
Đường Quốc thông bảo 5
TQ254 (hậu Ấp)

Càn Hanh trọng bảo 3

Nam Hán Lưu Nghiễm (917-925) - Càn Hanh trọng bảo
Càn Hanh trọng bảo 3
TQ253 (hậu Ấp)

Càn Hanh trọng bảo 2

Nam Hán Lưu Nghiễm (917-925) - Càn Hanh trọng bảo
Càn Hanh trọng bảo 2
TQ202

Đường Quốc thông bảo 4

Nam Đường Lý Cảnh (959) - Đường Quốc thông bảo
Đường Quốc thông bảo 4
TQ196

Đường Quốc thông bảo 3

Nam Đường Lý Cảnh (959) - Đường Quốc thông bảo
Đường Quốc thông bảo 3
TQ193

Thiên Hán nguyên bảo 2

Tiền Thục Vương Kiến (917) - Thiên Hán nguyên bảo
Thiên Hán nguyên bảo 2
TQ191

Quang Thiên nguyên bảo 2

Tiền Thục Vương Kiến (918) - Quang Thiên nguyên bảo
Quang Thiên nguyên bảo 2
TQ159

Thiên Hán nguyên bảo 1

Tiền Thục Vương Kiến (917) - Thiên Hán nguyên bảo
Thiên Hán nguyên bảo 1
TQ184 (tiểu tự)

Càn Đức nguyên bảo 2

Tiền Thục Vương Diễn (919-924) - Càn Đức nguyên bảo
Càn Đức nguyên bảo  2
TQ183

Càn Đức nguyên bảo 1

Tiền Thục Vương Diễn (919-924) - Càn Đức nguyên bảo
Càn Đức nguyên bảo 1
TQ180 (triện thư)

Khai Nguyên thông bảo 7

Nam Đường Lý Cảnh (943-961) - Khai Nguyên thông bảo
Khai Nguyên thông bảo 7
TQ173 (Đã bán)

Đại Đường thông bảo 2

Nam Đường Lý Cảnh (959) - Đại Đường thông bảo
Đại Đường thông bảo 2
TQ81

Đường Quốc thông bảo 2

Nam Đường Lý Cảnh (959) - Đường Quốc thông bảo
Đường Quốc thông bảo 2
Đã bán

Đường Quốc thông bảo 1

Nam Đường Lý Cảnh (959) - Đường Quốc thông bảo
Đường Quốc thông bảo 1
TQ79

Quang Thiên nguyên bảo 1

Tiền Thục Vương Kiến (918) - Quang Thiên nguyên bảo
Quang Thiên nguyên bảo 1
TQ42 (Đã bán)

Đại Đường thông bảo 1

Nam Đường Lý Cảnh (959) - Đại Đường thông bảo
Đại Đường thông bảo 1
TQ35

Hán Nguyên thông bảo 1

Hậu Hán Án Đế (948-950) - Hán Nguyên thông bảo
Hán Nguyên thông bảo 1
TQ31

Hàm Khang nguyên bảo 1

Tiền Thục Vương Diễn (1-11/925) - Hàm Khang nguyên bảo
Hàm Khang nguyên bảo 1
TQ30 (Phúc thấp)

Thiên Phúc nguyên bảo 2

Hậu Tấn Cao Tổ (936-944) - Thiên Phúc nguyên bảo
Thiên Phúc nguyên bảo 2
Đã bán

Thiên Phúc nguyên bảo 1

Hậu Tấn Cao Tổ (936-944) - Thiên Phúc nguyên bảo
Thiên Phúc nguyên bảo 1
Đã bán

Càn Hanh trọng bảo

Nam Hán Lưu Nghiễm (917-925) - Càn Hanh trọng bảo
Càn Hanh trọng bảo
TQ8

Chu Nguyên thông bảo 2

Hậu Chu Thế Tông (955) - Chu Nguyên thông bảo
Chu Nguyên thông bảo 2
TQ3

Chu Nguyên thông bảo 1

Hậu Chu Thế Tông (955) - Chu Nguyên thông bảo
Chu Nguyên thông bảo 1
Đã bán

Thiên Hán nguyên bảo

Tiền Thục Vương Kiến (917) - Thiên Hán nguyên bảo
Thiên Hán nguyên bảo
Đã bán

Thiên Hán nguyên bảo

Tiền Thục Vương Kiến (917) - Thiên Hán nguyên bảo
Thiên Hán nguyên bảo
TQ15

Thông Chính nguyên bảo 1

Tiền Thục Vương Kiến (916) - Thông Chính nguyên bảo
Thông Chính nguyên bảo 1

LIÊN HỆ

Mr. Hải

Địa chỉ: Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0988 779 207

Email: hainb2112@gmail.com

 

Tài khoản

Vietcombank: 0011000639830 - Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

Thống kê truy cập

Liên kết Mạng Xã Hội

zalo 2 messenger