0988 779 207  Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
 

logo

THẾ GIỚI CỔ TIỀN

CHUYÊN SƯU TẬP, MUA BÁN

TIỀN XU CỔ VIỆT NAM

TIỀN XU CỔ TRUNG QUỐC

Liên hệ: 0988779207 (Hải Mr.)

Hotline:   0988779207

Trang chủ»Tiền Cổ Trung Quốc

Danh mục sản phẩm

Mạt Minh Sơ Thanh (=>1644)

Sắp xếp
Hiển thị
TQ335

Long Vũ thông bảo 3

Long Vũ Đế (1645-1646) - Long Vũ thông bảo
Long Vũ thông bảo 3
Đã bán (hậu Công)

Vĩnh Lịch thông bảo 5

Vĩnh Lịch Đế (1646-1662) - Vĩnh Lịch thông bảo
Vĩnh Lịch thông bảo 5
TQ297 (hậu Nhất Phân)

Vĩnh Lịch thông bảo 4

Vĩnh Lịch Đế (1646-1662) - Vĩnh Lịch thông bảo
Vĩnh Lịch thông bảo 4
TQ290 (lưng trơn)

Dụ Dân thông bảo 4

Cảnh Tinh Trung (?) - Dụ Dân thông bảo
Dụ Dân thông bảo 4
TQ272 (hậu Ngũ Li)

Hưng Triều thông bảo 1

Tôn Khả Vọng (1649-1651?) - Hưng Triều thông bảo
Hưng Triều thông bảo 1
TQ271 (hậu Nhất Phân)

Dụ Dân thông bảo 3

Cảnh Tinh Trung (?) - Dụ Dân thông bảo
Dụ Dân thông bảo 3
TQ270 (hậu Nhất Phân)

Dụ Dân thông bảo 2

Cảnh Tinh Trung (?) - Dụ Dân thông bảo
Dụ Dân thông bảo 2
TQ262 (Đã bán)

Đại Thuận thông bảo 3

Trương Hiến Trung (1644-1646) - Đại Thuận thông bảo
Đại Thuận thông bảo 3
TQ261 (Đã bán)

Đại Thuận thông bảo 2

Trương Hiến Trung (1644-1646) - Đại Thuận thông bảo
Đại Thuận thông bảo 2
TQ258 (thông vuông)

Lợi Dụng thông bảo 10

Ngô Tam Quế (1678?) - Lợi Dụng thông bảo
Lợi Dụng thông bảo 10
Đã bán

Đại Thuận thông bảo 1

Trương Hiến Trung (1644-1646) - Đại Thuận thông bảo
Đại Thuận thông bảo 1
TQ201

Lợi Dụng thông bảo 9

Ngô Tam Quế (1678?) - Lợi Dụng thông bảo
Lợi Dụng thông bảo 9
TQ157 (hậu Ngũ Ly)

Lợi Dụng thông bảo 8

Mạt Minh Sơ Thanh (=>1644)
Lợi Dụng thông bảo 8
TQ156 (hậu Vân)

Lợi Dụng thông bảo 7

Ngô Tam Quế (1678?) - Lợi Dụng thông bảo
Lợi Dụng thông bảo 7
TQ155 (loại lớn)

Lợi Dụng thông bảo 5

Ngô Tam Quế (1678?) - Lợi Dụng thông bảo
Lợi Dụng thông bảo 5
TQ154 (hậu Ly trái)

Lợi Dụng thông bảo 6

Ngô Tam Quế (1678?) - Lợi Dụng thông bảo
Lợi Dụng thông bảo 6
TQ152 (hậu Ly phải)

Lợi Dụng thông bảo 4

Ngô Tam Quế (1678?) - Lợi Dụng thông bảo
Lợi Dụng thông bảo 4
TQ151 (hậu Ly phải)

Lợi Dung thông bảo 3

Ngô Tam Quế (1678?) - Lợi Dụng thông bảo
Lợi Dung thông bảo 3
TQ150

Lợi Dụng thông bảo 2

Ngô Tam Quế (1678?) - Lợi Dụng thông bảo
Lợi Dụng thông bảo 2
TQ149 (hậu Quý)

Lợi Dụng thông bảo 1

Ngô Tam Quế (1678?) - Lợi Dụng thông bảo
Lợi Dụng thông bảo 1
TQ148 (thông vuông)

Hồng Hóa thông bảo 4

Ngô Thế Phan (1678-1681) - Hồng Hóa thông bảo
Hồng Hóa thông bảo 4
TQ147 (hậu Công)

Hồng Hóa thông bảo 3

Ngô Thế Phan (1678-1681) - Hồng Hóa thông bảo
Hồng Hóa thông bảo 3
TQ146 (hậu Hộ)

Hồng Hóa thông bảo 2

Ngô Thế Phan (1678-1681) - Hồng Hóa thông bảo
Hồng Hóa thông bảo 2
TQ145

Chiêu Vũ thông bảo 2

Ngô Tam Quế (3-8/1678) - Chiêu Vũ thông bảo
Chiêu Vũ thông bảo 2
TQ144 (hậu Công)

Chiêu Vũ thông bảo 1

Ngô Tam Quế (3-8/1678) - Chiêu Vũ thông bảo
Chiêu Vũ thông bảo 1
TQ143

Hồng Hóa thông bảo 1

Ngô Thế Phan (1678-1681) - Hồng Hóa thông bảo
Hồng Hóa thông bảo 1
TQ107 (lưng trơn)

Dụ Dân thông bảo 1

Cảnh Tinh Trung (?) - Dụ Dân thông bảo
Dụ Dân thông bảo 1
TQ9 (lưng trơn)

Hoằng Quang thông bảo 2

Hoằng Quang Đế (1644-1645) - Hoằng Quang thông bảo
Hoằng Quang thông bảo 2
TQ6 (hậu chấm)

Vĩnh Lịch thông bảo 3

Vĩnh Lịch Đế (1646-1662) - Vĩnh Lịch thông bảo
Vĩnh Lịch thông bảo 3
TQ5 (lưng trơn)

Long Vũ thông bảo 2

Long Vũ Đế (1645-1646) - Long Vũ thông bảo
Long Vũ thông bảo 2
TQ4 (hậu Hộ)

Long Vũ thông bảo 1

Long Vũ Đế (1645-1646) - Long Vũ thông bảo
Long Vũ thông bảo 1
TQ2 (lưng trơn)

Vĩnh Lịch thông bảo 2

Vĩnh Lịch Đế (1646-1662) - Vĩnh Lịch thông bảo
Vĩnh Lịch thông bảo 2
TQ1 (hậu công)

Vĩnh Lịch thông bảo 1

Vĩnh Lịch Đế (1646-1662) - Vĩnh Lịch thông bảo
Vĩnh Lịch thông bảo 1
Đã bán

Hoằng Quang thông bảo 1

Hoằng Quang Đế (1644-1645) - Hoằng Quang thông bảo
Hoằng Quang thông bảo 1

LIÊN HỆ

Mr. Hải

Địa chỉ: Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0988 779 207

Email: hainb2112@gmail.com

 

Tài khoản

Vietcombank: 0011000639830 - Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

Thống kê truy cập

Liên kết Mạng Xã Hội

zalo 2 messenger