0988 779 207  Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
 

logo

THẾ GIỚI CỔ TIỀN

CHUYÊN SƯU TẬP, MUA BÁN

TIỀN XU CỔ VIỆT NAM

TIỀN XU CỔ TRUNG QUỐC

Liên hệ: 0988779207 (Hải Mr.)

Hotline:   0988779207

Trang chủ»Tiền Cổ Trung Quốc

Danh mục sản phẩm

Nhà Thanh (1644-1912)

Sắp xếp
Hiển thị
TQ340 (hậu Lâm)

Thuận Trị thông bảo 11

Thanh Thế Tổ (1644-1661) - Thuận Trị thông bảo
Thuận Trị thông bảo 11
TQ339 (hậu Hộ)

Thuận Trị thông bảo 10

Thanh Thế Tổ (1644-1661) - Thuận Trị thông bảo
Thuận Trị thông bảo 10
TQ338 (hậu Chiết)

Thuận Trị thông bảo 9

Thanh Thế Tổ (1644-1661) - Thuận Trị thông bảo
Thuận Trị thông bảo 9
TQ297

Quang Tự thông bảo 1

Thanh Đức Tông (1875-1908) - Quang Tự thông bảo
Quang Tự thông bảo 1
TQ296 (đương thập)

Hàm Phong trọng bảo 2

Thanh Văn Tông (1851-1861) - Hàm Phong th.tr bảo
Hàm Phong trọng bảo 2
TQ294 (Đương thập)

Đồng Trị trọng bảo 1

Thanh Mục Tông (1862-1874) - Đồng Trị th.tr bảo
Đồng Trị trọng bảo 1
TQ293 (Đương thập)

Dân Quốc thông bảo 3

Dân Quốc - Dân Quốc thông bảo
Dân Quốc thông bảo 3
TQ292

Thiên Mệnh thông bảo 2

Thanh Thái Tổ (1616-1626) - Thiên Mệnh thông bảo
Thiên Mệnh thông bảo 2
TQ287 (Đông Xuyên)

Dân Quốc thông bảo 2

Dân Quốc - Dân Quốc thông bảo
Dân Quốc thông bảo 2
TQ286 (Đương Thập)

Dân Quốc thông bảo 1

Dân Quốc - Dân Quốc thông bảo
Dân Quốc thông bảo 1
TQ281 (hậu Vân)

Đồng Trị thông bảo 2

Thanh Mục Tông (1862-1874) - Đồng Trị th.tr bảo
Đồng Trị thông bảo 2
TQ280 (loại nhỏ)

Đồng Trị thông bảo 1

Thanh Mục Tông (1862-1874) - Đồng Trị th.tr bảo
Đồng Trị thông bảo 1
TQ282 (hậu Thánh Bảo)

Thái Bình Thiên Quốc 2

Hồng Tú Toàn (1851-1864) - Thái Bình Thiên Quốc
Thái Bình Thiên Quốc 2
TQ281 (hậu Thánh Bảo)

Thái Bình Thiên Quốc 1

Hồng Tú Toàn (1851-1864) - Thái Bình Thiên Quốc
Thái Bình Thiên Quốc 1
TQ269 (Đã bán)

Gia Khánh thông bảo 2

Thanh Nhân Tông (1796-1820) - Gia Khánh thông bảo
Gia Khánh thông bảo 2
TQ268 (Đã bán)

Gia Khánh thông bảo 1

Thanh Nhân Tông (1796-1820) - Gia Khánh thông bảo
Gia Khánh thông bảo 1
TQ267 (hậu Vân - chấm)

Càn Long thông bảo 30

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 30
TQ266 (hậu Tuyền)

Càn Long thông bảo 29

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 29
TQ189 (Đương Thập)

Hàm Phong trọng bảo 1

Thanh Văn Tông (1851-1861) - Hàm Phong th.tr bảo
Hàm Phong trọng bảo 1
TQ122 (hậu Hộ)

Thuận Trị thông bảo 7

Thanh Thế Tổ (1644-1661) - Thuận Trị thông bảo
Thuận Trị thông bảo 7
TQ121 (Hộ - Nhất Ly)

Thuận Trị thông bảo 4

Thanh Thế Tổ (1644-1661) - Thuận Trị thông bảo
Thuận Trị thông bảo 4
TQ120 (hậu Lâm)

Thuận Trị thông bảo 3

Thanh Thế Tổ (1644-1661) - Thuận Trị thông bảo
Thuận Trị thông bảo 3
TQ119 (hậu Tuyền)

Khang Hi thông bảo 10

Thanh Thánh Tổ (1662-1722) - Khang Hi thông bảo
Khang Hi thông bảo 10
TQ118 (hậu Vân)

Khang Hi thông bảo 9

Thanh Thánh Tổ (1662-1722) - Khang Hi thông bảo
Khang Hi thông bảo 9
TQ117 (hậu Vân)

Khang Hi thông bảo 8

Thanh Thánh Tổ (1662-1722) - Khang Hi thông bảo
Khang Hi thông bảo 8
TQ116 (Đã bán)

Khang Hi thông bảo 7

Thanh Thánh Tổ (1662-1722) - Khang Hi thông bảo
Khang Hi thông bảo 7
TQ115 (hậu Nam)

Khang Hi thông bảo 6

Thanh Thánh Tổ (1662-1722) - Khang Hi thông bảo
Khang Hi thông bảo 6
TQ114 (hậu Quý)

Ung Chính thông bảo 2

Thanh Thế Tông (1723-1735) - Ung Chính thông bảo
Ung Chính thông bảo 2
TQ113 (hậu Vân)

Ung Chính thông bảo 1

Thanh Thế Tông (1723-1735) - Ung Chính thông bảo
Ung Chính thông bảo 1
TQ112 (Đã bán)

Khang Hi thông bảo 5

Thanh Thánh Tổ (1662-1722) - Khang Hi thông bảo
Khang Hi thông bảo 5
TQ111 (hậu Nguyên)

Khang Hi thông bảo 4

Thanh Thánh Tổ (1662-1722) - Khang Hi thông bảo
Khang Hi thông bảo 4
TQ110 (hậu Hà)

Khang Hi thông bảo 3

Thanh Thánh Tổ (1662-1722) - Khang Hi thông bảo
Khang Hi thông bảo 3
TQ109 (hậu Xương)

Khang Hi thông bảo 2

Thanh Thánh Tổ (1662-1722) - Khang Hi thông bảo
Khang Hi thông bảo 2
TQ108 (hậu Đài)

Khang Hi thông bảo 1

Thanh Thánh Tổ (1662-1722) - Khang Hi thông bảo
Khang Hi thông bảo 1
TQ106

Thiên Mệnh thông bảo 1

Thanh Thái Tổ (1616-1626) - Thiên Mệnh thông bảo
Thiên Mệnh thông bảo 1
TQ105 (Hà)

Thuận Trị thông bảo 2

Thanh Thế Tổ (1644-1661) - Thuận Trị thông bảo
Thuận Trị thông bảo 2
TQ104 (Đã bán)

Thuận Trị thông bảo 1

Thanh Thế Tổ (1644-1661) - Thuận Trị thông bảo
Thuận Trị thông bảo 1
TQ74 (Đã bán)

Càn Long thông bảo 23

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 23
TQ73 (hậuTuyền, phẫu Long)

Càn Long thông bảo 22

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 22
TQ72 (hậu Chiết)

Càn Long thông bảo 21

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 21
TQ71 (hậu Chiết)

Càn Long thông bảo 20

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 20
TQ70 (hậu Quý)

Càn Long thông bảo 19

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 19
TQ69 (Đã bán)

Càn Long thông bảo 18

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 18
TQ68 (hậu Nguyên)

Càn Long thông bảo 17

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 17
TQ67 (hậu Vũ)

Càn Long thông bảo 16

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 16
TQ66 (Đã bán)

Càn Long thông bảo 15

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 15
TQ65 (hậu Phúc)

Càn Long thông bảo 14

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 14
TQ64 (Đã bán)

Càn Long thông bảo 13

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 13
TQ63 (hậu Thiểm)

Càn Long thông bảo 12

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 12
TQ62 (hậu Trực)

Càn Long thông bảo 11

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 11
TQ61 (hậu Xuyên 2 gạch)

Càn Long thông bảo 10

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 10
TQ60 (hậu Xuyên)

Càn Long thông bảo 9

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 9
TQ59 (hậu Tấn)

Càn Long thông bảo 8

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 8
TQ58 (hậu Nam)

Càn Long thông bảo 7

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 7
TQ57 (hậu Nam)

Càn Long thông bảo 6

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 6
TQ56 (hậu Xương)

Càn Long thông bảo 5

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 5
TQ55 (hậu An)

Càn Long thông bảo 4

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 4
TQ54 (hậu Quế)

Càn Long thông bảo 3

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 3
TQ53 (hậu Tô)

Càn Long thông bảo 2

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 2
TQ98 (hậu Tuyền - chấm)

Càn Long thông bảo 24

Thanh Cao Tông (1736-1795) - Càn Long thông bảo
Càn Long thông bảo 24

LIÊN HỆ

Mr. Hải

Địa chỉ: Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0988 779 207

Email: hainb2112@gmail.com

 

Tài khoản

Vietcombank: 0011000639830 - Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

Thống kê truy cập

Liên kết Mạng Xã Hội

zalo 2 messenger