0988 779 207  Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
 

logo

THẾ GIỚI CỔ TIỀN

CHUYÊN SƯU TẬP, MUA BÁN

TIỀN XU CỔ VIỆT NAM

TIỀN XU CỔ TRUNG QUỐC

Liên hệ: 0988779207 (Hải Mr.)

Hotline:   0988779207

Trang chủ»Tiền Cổ Trung Quốc

Danh mục sản phẩm

Nhà Bắc Tống (960-1127)

Sắp xếp
Hiển thị
TQ345 (tiền sắt)

Sùng Ninh thông bảo 6

Tống Huy Tông (1102-1106) - Sùng Ninh ng.th bảo
Sùng Ninh thông bảo 6
TQ344 (tiền sắt)

Sùng Ninh thông bảo 5

Tống Huy Tông (1102-1106) - Sùng Ninh ng.th bảo
Sùng Ninh thông bảo 5
TQ343 (tiền sắt)

Sùng Ninh thông bảo 4

Tống Huy Tông (1102-1106) - Sùng Ninh ng.th bảo
Sùng Ninh thông bảo 4
TQ342 (hậu Thiểm)

Tuyên Hòa thông bảo 2

Tống Huy Tông (1119-1125) - Tuyên Hòa thông bảo
Tuyên Hòa thông bảo 2
TQ341 (tiền sắt)

Đại Quan thông bảo 3

Tống Huy Tông (1107-1110) - Đại Quan thông bảo
Đại Quan thông bảo 3
TQ333

Nguyên Phù thông bảo 8

Tống Triết Tông (1098-1110) - Nguyên Phù th.tr bảo
Nguyên Phù thông bảo 8
TQ332

Nguyên Phong thông bảo 21

Tống Thần Tông (1078-1085) - Nguyên Phong thông bảo
Nguyên Phong thông bảo 21
TQ331

Nguyên Phong thông bảo 20

Tống Thần Tông (1078-1085) - Nguyên Phong thông bảo
Nguyên Phong thông bảo 20
TQ330

Nguyên Phù thông bảo 7

Tống Triết Tông (1098-1110) - Nguyên Phù th.tr bảo
Nguyên Phù thông bảo 7
TQ329

Cảnh Hựu nguyên bảo 3

Tống Nhân Tông (1034-1038) - Cảnh Hựu nguyên bảo
Cảnh Hựu nguyên bảo 3
TQ328

Chí Hòa nguyên bảo 3

Tống Nhân Tông (1054-1056) - Chí Hòa ng.th bảo
Chí Hòa nguyên bảo 3
TQ327

Thuần Hóa nguyên bảo 3

Tống Thái Tông (990-994) - Thuần Hóa nguyên bảo
Thuần Hóa nguyên bảo 3
TQ326

Gia Hựu thông bảo 4

Tống Nhân Tông (1056-1063) - Gia Hựu ng.th bảo
Gia Hựu thông bảo 4
TQ325

Nguyên Phong thông bảo 19

Tống Thần Tông (1078-1085) - Nguyên Phong thông bảo
Nguyên Phong thông bảo 19
TQ324

Chí Đạo nguyên bảo 8

Tống Thái Tông (995-997) - Chí Đạo nguyên bảo
Chí Đạo nguyên bảo 8
TQ323 (lỗ hoa)

Chính Hòa thông bảo 10

Tống Huy Tông (1111-1118) - Chính Hòa thông bảo
Chính Hòa thông bảo 10
TQ322 (lỗ hoa)

Đại Quan thông bảo 2

Tống Huy Tông (1107-1110) - Đại Quan thông bảo
Đại Quan thông bảo 2
Đã bán (lỗ rộng)

Tống Nguyên thông bảo 4

Tống Thái Tổ (960-976) - Tống Nguyên thông bảo
Tống Nguyên thông bảo 4
TQ296 (Văn Chính)

Chính Hòa thông bảo 9

Tống Huy Tông (1111-1118) - Chính Hòa thông bảo
Chính Hòa thông bảo 9
Đã bán (Văn Chính)

Chính Hòa thông bảo 8

Tống Huy Tông (1111-1118) - Chính Hòa thông bảo
Chính Hòa thông bảo 8
TQ289

Hi Ninh nguyên bảo 9

Tống Thần Tông (1068-1077) - Hi Ninh ng.th.tr bảo
Hi Ninh nguyên bảo 9
TQ282 (hậu chấm)

Nguyên Hựu thông bảo 15

Tống Triết Tông (1086-1094) - Nguyên Hựu thông bảo
Nguyên Hựu thông bảo 15
TQ286

Sùng Ninh thông bảo 2

Tống Huy Tông (1102-1106) - Sùng Ninh ng.th bảo
Sùng Ninh thông bảo 2
TQ277

Minh Đạo nguyên bảo 7

Tống Nhân Tông (1032-1033) - Minh Đạo nguyên bảo
Minh Đạo nguyên bảo 7
Đã bán

Sùng Ninh trọng bảo 1

Tống Huy Tông (1102-1106) - Sùng Ninh ng.th bảo
Sùng Ninh trọng bảo 1
TQ239

Nguyên Phong thông bảo 8

Tống Thần Tông (1078-1085) - Nguyên Phong thông bảo
Nguyên Phong thông bảo 8
TQ238

Nguyên Hựu thông bảo 17

Tống Triết Tông (1086-1094) - Nguyên Hựu thông bảo
Nguyên Hựu thông bảo 17
TQ237

Nguyên Hựu thông bảo 16

Tống Triết Tông (1086-1094) - Nguyên Hựu thông bảo
Nguyên Hựu thông bảo 16
TQ236

Hoàng Tống thông bảo 3

Tống Nhân Tông (1038-1040) - Hoàng Tống thông bảo
Hoàng Tống thông bảo 3
TQ235

Hi Ninh nguyên bảo 6

Tống Thần Tông (1068-1077) - Hi Ninh ng.th.tr bảo
Hi Ninh nguyên bảo 6
TQ234 (biên to)

Nguyên Hựu thông bảo 14

Tống Triết Tông (1086-1094) - Nguyên Hựu thông bảo
Nguyên Hựu thông bảo 14
TQ233 (Đã bán)

Chính Hòa thông bảo 2

Tống Huy Tông (1111-1118) - Chính Hòa thông bảo
Chính Hòa thông bảo 2
TQ232

Hi Ninh nguyên bảo 7

Tống Thần Tông (1068-1077) - Hi Ninh ng.th.tr bảo
Hi Ninh nguyên bảo 7
TQ231 (Đã bán)

Hi Ninh nguyên bảo 6

Tống Thần Tông (1068-1077) - Hi Ninh ng.th.tr bảo
Hi Ninh nguyên bảo 6
TQ230 (hậu chấm dưới)

Thiệu Thánh nguyên bảo 5

Tống Triết Tông (1094-1098) - Thiệu Thánh nguyên bảo
Thiệu Thánh nguyên bảo  5
TQ229

Thiệu Thánh nguyên bảo 4

Tống Triết Tông (1094-1098) - Thiệu Thánh nguyên bảo
Thiệu Thánh nguyên bảo  4
TQ228

Thiệu Thánh nguyên bảo 3

Tống Triết Tông (1094-1098) - Thiệu Thánh nguyên bảo
Thiệu Thánh nguyên bảo 3
TQ227 (Đã bán)

Nguyên Phù thông bảo 5

Tống Triết Tông (1098-1110) - Nguyên Phù th.tr bảo
Nguyên Phù thông bảo 5
TQ226

Nguyên Phù thông bảo 4

Tống Triết Tông (1098-1110) - Nguyên Phù th.tr bảo
Nguyên Phù thông bảo 4
TQ225

Thiệu Thánh nguyên bảo 2

Tống Triết Tông (1094-1098) - Thiệu Thánh nguyên bảo
Thiệu Thánh nguyên bảo 2
TQ224

Chính Hòa thông bảo 1

Tống Huy Tông (1111-1118) - Chính Hòa thông bảo
Chính Hòa thông bảo 1
TQ224

Đại Quan thông bảo 1

Tống Huy Tông (1107-1110) - Đại Quan thông bảo
Đại Quan thông bảo 1
TQ223 (Đã bán)

Thánh Tống nguyên bảo 2

Tống Huy Tông (1110) - Thánh Tống ng.th bảo
Thánh Tống nguyên bảo 2
TQ222

Chí Đạo nguyên bảo 2

Tống Thái Tông (995-997) - Chí Đạo nguyên bảo
Chí Đạo nguyên bảo 2
TQ221 (Đã bán)

Chí Đạo nguyên bảo 1

Tống Thái Tông (995-997) - Chí Đạo nguyên bảo
Chí Đạo nguyên bảo 1
TQ220

Thuần Hóa nguyên bảo 1

Tống Thái Tông (990-994) - Thuần Hóa nguyên bảo
Thuần Hóa nguyên bảo 1
Đã bán

Cảnh Hựu nguyên bảo 2

Nhà Bắc Tống (960-1127)
Cảnh Hựu nguyên bảo 2
TQ219

Thiên Hy thông bảo 1

Tống Chân Tông (1017-1021) - Thiên Hy thông bảo
Thiên Hy thông bảo 1
TQ218

Thiên Thánh nguyên bảo 6

Tống Nhân Tông (1023-1032) - Thiên Thánh ng.th bảo
Thiên Thánh nguyên bảo 6
TQ217

Gia Hựu nguyên bảo 3

Tống Nhân Tông (1056-1063) - Gia Hựu ng.th bảo
Gia Hựu nguyên bảo 3
TQ216

Hoàng Tống thông bảo 2

Tống Nhân Tông (1038-1040) - Hoàng Tống thông bảo
Hoàng Tống thông bảo 2
TQ215 (Đã bán)

Hoàng Tống thông bảo 1

Tống Nhân Tông (1038-1040) - Hoàng Tống thông bảo
Hoàng Tống thông bảo 1
TQ214

Cảnh Hựu nguyên bảo 1

Tống Nhân Tông (1034-1038) - Cảnh Hựu nguyên bảo
Cảnh Hựu nguyên bảo 1
TQ213 (Đã bán)

Thiên Thánh nguyên bảo 5

Tống Nhân Tông (1023-1032) - Thiên Thánh ng.th bảo
Thiên Thánh nguyên bảo 5
TQ212

Gia Hựu thông bảo 2

Tống Nhân Tông (1056-1063) - Gia Hựu ng.th bảo
Gia Hựu thông bảo 2
TQ211

Cảnh Đức nguyên bảo 1

Tống Chân Tông (1004-1007) - Cảnh Đức nguyên bảo
Cảnh Đức nguyên bảo 1
TQ210

Gia Hựu thông bảo 1

Tống Nhân Tông (1056-1063) - Gia Hựu ng.th bảo
Gia Hựu thông bảo 1
TQ209

Chí Hòa nguyên bảo 2

Tống Nhân Tông (1054-1056) - Chí Hòa ng.th bảo
Chí Hòa nguyên bảo 2
TQ208

Chí Hòa nguyên bảo 1

Tống Nhân Tông (1054-1056) - Chí Hòa ng.th bảo
Chí Hòa nguyên bảo 1
TQ203

Tuyên Hòa thông bảo 1

Tống Huy Tông (1119-1125) - Tuyên Hòa thông bảo
Tuyên Hòa thông bảo 1

LIÊN HỆ

Mr. Hải

Địa chỉ: Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0988 779 207

Email: hainb2112@gmail.com

 

Tài khoản

Vietcombank: 0011000639830 - Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

Thống kê truy cập

Liên kết Mạng Xã Hội

zalo 2 messenger