0988 779 207  Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
 

logo

THẾ GIỚI CỔ TIỀN

CHUYÊN SƯU TẬP, MUA BÁN

TIỀN XU CỔ VIỆT NAM

TIỀN XU CỔ TRUNG QUỐC

Liên hệ: 0988779207 (Hải Mr.)

Hotline:   0988779207

Trang chủ»Tiền không chính triều

Danh mục sản phẩm

Bộ thủ số 61-90

Sắp xếp
Hiển thị
VN686

Vĩnh Xương thông bảo 1

75. Vĩnh Lợi thủ
Vĩnh Xương thông bảo 1
VN684

Thiên Khải thông bảo 4

75. Vĩnh Lợi thủ
Thiên Khải thông bảo 4
VN684

Thiên Thánh nguyên bảo 16

67. Nguyên Long thủ
Thiên Thánh nguyên bảo 16
Đã bán

Nguyên Long thông bảo 1

Nông Văn Vân (1832-1833) - Nguyên Long thông bảo
Nguyên Long thông bảo 1
VN587

Cảnh Đức nguyên bảo 11

90. Bất tri phẩm
Cảnh Đức nguyên bảo 11
VN586

Hàm Bình nguyên bảo 11

90. Bất tri phẩm
Hàm Bình nguyên bảo 11
VN585

Thiên Thánh nguyên bảo 15

90. Bất tri phẩm
Thiên Thánh nguyên bảo 15
VN583 (dị thư)

Trị Bình nguyên bảo 9

90. Bất tri phẩm
Trị Bình nguyên bảo 9
VN582 Đã bán x

Hàm Bình nguyên bảo 10

90. Bất tri phẩm
Hàm Bình nguyên bảo 10
VN542

Hoàng Tống thông bảo 8

90. Bất tri phẩm
Hoàng Tống thông bảo 8
VN533 (trăng phải)

Chính Hòa thông bảo 9

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Chính Hòa thông bảo 9
VN498 (hiếm)

Thánh Tống nguyên bảo 3

90. Bất tri phẩm
Thánh Tống nguyên bảo 3
VN493 (Đã bán)

Nguyên Phong thông bảo 12

67. Nguyên Long thủ
Nguyên Phong thông bảo 12
VN492 (Đã bán)

Cảnh Đức nguyên bảo 10

90. Bất tri phẩm
Cảnh Đức nguyên bảo 10
VN483 (Đã bán)

Hàm Bình nguyên bảo 9

67. Nguyên Long thủ
Hàm Bình nguyên bảo 9
Đã bán

Hồng Hóa thông bảo 7

67. Nguyên Long thủ
Hồng Hóa thông bảo 7
Đã bán

Vĩnh Lạc thông bảo 7

90. Bất tri phẩm
Vĩnh Lạc thông bảo 7
VN476 (Đã bán)

Vĩnh Lạc thông bảo 6

90. Bất tri phẩm
Vĩnh Lạc thông bảo 6
VN473

Cảnh Đức nguyên bảo 7

90. Bất tri phẩm
Cảnh Đức nguyên bảo 7
VN472 (Đã bán)

Hi Ninh nguyên bảo 15

90. Bất tri phẩm
Hi Ninh nguyên bảo 15
VN470 Đã bán x

Thiên Thánh nguyên bảo 13

90. Bất tri phẩm
Thiên Thánh nguyên bảo 13
VN468

Khai Nguyên thông bảo 18

66. Võng Chí Đạo thủ
Khai Nguyên thông bảo 18
Đã bán

Khai Nguyên thông bảo 17

90. Bất tri phẩm
Khai Nguyên thông bảo 17
Đã bán (hậu Chính)

Chiêu Thống thông bảo 6

67. Nguyên Long thủ
Chiêu Thống thông bảo 6
Đã bán

Cảnh Hưng thông bảo 9

67. Nguyên Long thủ
Cảnh Hưng thông bảo 9
VN443

Chiêu Vũ thông bảo 3

67. Nguyên Long thủ
Chiêu Vũ thông bảo 3
VN419

Chu Nguyên thông bảo 5

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Chu Nguyên thông bảo 5
Đã bán

Hồng Đức thông bảo 9

68. Nguyên Long thủ dạng
Hồng Đức thông bảo 9
VN417 (Đã bán)

Hàm Bình nguyên bảo

90. Bất tri phẩm
Hàm Bình nguyên bảo
VN416 (Đã bán)

Hoàng Tống thông bảo 4

90. Bất tri phẩm
Hoàng Tống thông bảo 4
VN415 (Đã bán)

Hi Ninh nguyên bảo 11

90. Bất tri phẩm
Hi Ninh nguyên bảo 11
VN395 (Đã bán)

Trị Bình thánh bảo 3

67. Nguyên Long thủ
Trị Bình thánh bảo 3
VN394

Hồng Hóa thông bảo 7

67. Nguyên Long thủ
Hồng Hóa thông bảo 7
VN391

An Pháp nguyên bảo 3

67. Nguyên Long thủ
An Pháp nguyên bảo 3
Đã bán

Chiêu Thống thông bảo 5

67. Nguyên Long thủ
Chiêu Thống thông bảo 5
VN388 (Đã bán)

Nguyên Phong thông bảo 9

61. Phì tự Trị Bình thủ
Nguyên Phong thông bảo 9
VN386 (Đã bán)

Thiên Thánh nguyên bảo

90. Bất tri phẩm
Thiên Thánh nguyên bảo
VN385 (Đã bán)

Cảnh Đức nguyên bảo 2

90. Bất tri phẩm
Cảnh Đức nguyên bảo 2
VN384 (Đã bán)

Thuần Hóa nguyên bảo 2

90. Bất tri phẩm
Thuần Hóa nguyên bảo 2
VN379 (Đã bán)

Hi Ninh nguyên bảo 8

90. Bất tri phẩm
Hi Ninh nguyên bảo 8
VN371

Vĩnh Lợi thông bảo 1

75. Vĩnh Lợi thủ
Vĩnh Lợi thông bảo 1
Đã bán

Gia Hựu Bình Bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Gia Hựu Bình Bảo 1
VN359

Chính Hòa thông bảo 7

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Chính Hòa thông bảo 7
VN358

Cảnh Trị thông bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Cảnh Trị thông bảo 1
VN357

Thiên Thánh nguyên bảo 7

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Thiên Thánh nguyên bảo 7
VN356

Vĩnh Trị nguyên bảo 3

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Vĩnh Trị nguyên bảo 3
VN326

Chính Long nguyên bảo 7

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Chính Long nguyên bảo 7
VN307 (Đã bán)

Khoan Vĩnh thông bảo 11

67. Nguyên Long thủ
Khoan Vĩnh thông bảo 11
VN306 (Đã bán)

Khoan Vĩnh thông bảo 10

67. Nguyên Long thủ
Khoan Vĩnh thông bảo 10
VN304 (hậu trăng chấm)

Khai Nguyên thông bảo 12

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Khai Nguyên thông bảo 12
Đã bán

Nam Vương thông bảo 1

Nam Vương thông bảo
Nam Vương thông bảo 1
VN293 Đã bán x

Chu Nguyên thông bảo 3

67. Nguyên Long thủ
Chu Nguyên thông bảo 3
Đã bán

Tường Phù nguyên bảo 2

70. Viên xuyên thủ
Tường Phù nguyên bảo 2
Đã bán

Chí Nguyên Bình Tống 1

70. Viên xuyên thủ
Chí Nguyên Bình Tống 1
Đã bán

Nguyên Phong thông bảo 8

66. Võng Chí Đạo thủ
Nguyên Phong thông bảo 8
VN288 (hậu trăng)

Thuận Trị thông bảo 8

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Thuận Trị thông bảo 8
Đã bán

Hi Ninh nguyên bảo

90. Bất tri phẩm
Hi Ninh nguyên bảo
Đã bán

Vĩnh Trị thông bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Vĩnh Trị thông bảo 1
VN197

Trị Bình thông bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Trị Bình thông bảo 1
VN187

Vĩnh Trị nguyên bảo 2

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền kẽm
Vĩnh Trị nguyên bảo 2

LIÊN HỆ

Mr. Hải

Địa chỉ: Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0988 779 207

Email: hainb2112@gmail.com

 

Tài khoản

Vietcombank: 0011000639830 - Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

Thống kê truy cập

Liên kết Mạng Xã Hội

zalo 2 messenger