0988 779 207  Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
 

logo

THẾ GIỚI CỔ TIỀN

CHUYÊN SƯU TẬP, MUA BÁN

TIỀN XU CỔ VIỆT NAM

TIỀN XU CỔ TRUNG QUỐC

Liên hệ: 0988779207 (Hải Mr.)

Hotline:   0988779207

Trang chủ»Tiền Cổ Việt Nam

Danh mục sản phẩm

Nhà Lê sơ (1428-1527)

Sắp xếp
Hiển thị
VN692

Thuận Thiên nguyên bảo 11

Lê Thái Tổ (1428-1433) - Thuận Thiên nguyên bảo
Thuận Thiên nguyên bảo 11
Đã bán

Diên Ninh thông bảo 8

Lê Nhân Tông (1454-1459) - Diên Ninh thông bảo
Diên Ninh thông bảo 8
Đã bán

Diên Ninh thông bảo 7

Lê Nhân Tông (1454-1459) - Diên Ninh thông bảo
Diên Ninh thông bảo 7
Đã bán

Đại Bảo thông bảo 11

Lê Thái Tông (1440-1442) - Đại Bảo thông bảo
Đại Bảo thông bảo 11
VN681 (biên to)

Thiên Hưng thông bảo 6

Lê Nghi Dân (1459-1460) - Thiên Hưng thông bảo
Thiên Hưng thông bảo 6
Đã bán

Thuận Thiên nguyên bảo 10

Lê Thái Tổ (1428-1433) - Thuận Thiên nguyên bảo
Thuận Thiên nguyên bảo 10
VN669 (nhay chữ)

Diên Ninh thông bảo 12

Lê Nhân Tông (1454-1459) - Diên Ninh thông bảo
Diên Ninh thông bảo 12
VN668

Diên Ninh thông bảo 11

Lê Nhân Tông (1454-1459) - Diên Ninh thông bảo
Diên Ninh thông bảo 11
VN667

Diên Ninh thông bảo 10

Lê Nhân Tông (1454-1459) - Diên Ninh thông bảo
Diên Ninh thông bảo 10
VN666

Diên Ninh thông bảo 9

Lê Nhân Tông (1454-1459) - Diên Ninh thông bảo
Diên Ninh thông bảo 9
VN655

Diên Ninh thông bảo 8

Lê Nhân Tông (1454-1459) - Diên Ninh thông bảo
Diên Ninh thông bảo 8
VN664

Diên Ninh thông bảo 7

Lê Nhân Tông (1454-1459) - Diên Ninh thông bảo
Diên Ninh thông bảo 7
Đã bán

Đại Bảo thông bảo 9

Lê Thái Tông (1440-1442) - Đại Bảo thông bảo
Đại Bảo thông bảo 9
Đã bán

Thiên Hưng thông bảo 5

Lê Nghi Dân (1459-1460) - Thiên Hưng thông bảo
Thiên Hưng thông bảo 5
Đã bán

Thiên Hưng thông bảo 4

Lê Nghi Dân (1459-1460) - Thiên Hưng thông bảo
Thiên Hưng thông bảo 4
Đã bán

Thiên Hưng thông bảo 3

Lê Nghi Dân (1459-1460) - Thiên Hưng thông bảo
Thiên Hưng thông bảo 3
Đã bán

Quang Thiệu thông bảo 6

Lê Chiêu Tông (1516-1522) - Quang Thiệu thông bảo
Quang Thiệu thông bảo 6
VN555

Hồng Thuận thông bảo 14

Lê Tương Dực (1509-1516) - Hồng Thuận thông bảo
Hồng Thuận thông bảo 14
VN553

Hồng Thuận thông bảo 13

Lê Tương Dực (1509-1516) - Hồng Thuận thông bảo
Hồng Thuận thông bảo 13
VN552

Hồng Thuận thông bảo 12

Lê Tương Dực (1509-1516) - Hồng Thuận thông bảo
Hồng Thuận thông bảo 12
VN551

Cảnh Thống thông bảo 9

Lê Hiến Tông (1498-1504) - Cảnh Thống thông bảo
Cảnh Thống thông bảo 9
VN550

Cảnh Thống thông bảo 8

Lê Hiến Tông (1498-1504) - Cảnh Thống thông bảo
Cảnh Thống thông bảo 8
VN549

Hồng Đức thông bảo 17

Lê Thánh Tông (1470-1497) - Hồng Đức thông bảo
Hồng Đức thông bảo 17
VN548

Hồng Đức thông bảo 18

Lê Thánh Tông (1470-1497) - Hồng Đức thông bảo
Hồng Đức thông bảo 18
VN547

Hồng Đức thông bảo 16

Lê Thánh Tông (1470-1497) - Hồng Đức thông bảo
Hồng Đức thông bảo 16
VN546

Hồng Đức thông bảo 15

Lê Thánh Tông (1470-1497) - Hồng Đức thông bảo
Hồng Đức thông bảo 15
VN540

Thuận Thiên nguyên bảo 9

Lê Thái Tổ (1428-1433) - Thuận Thiên nguyên bảo
Thuận Thiên nguyên bảo 9
VN489

Hồng Đức thông bảo 11

Lê Thánh Tông (1470-1497) - Hồng Đức thông bảo
Hồng Đức thông bảo 11
VN488

Hồng Đức thông bảo 14

Lê Thánh Tông (1470-1497) - Hồng Đức thông bảo
Hồng Đức thông bảo 14
VN487

Hồng Đức thông bảo 13

Lê Thánh Tông (1470-1497) - Hồng Đức thông bảo
Hồng Đức thông bảo 13
VN486

Hồng Đức thông bảo 12

Lê Thánh Tông (1470-1497) - Hồng Đức thông bảo
Hồng Đức thông bảo 12
Đã bán (Sơn Nam)

Cảnh Hưng thông bảo 10

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng hậu chữ
Cảnh Hưng thông bảo 10
VN409

Thuận Thiên nguyên bảo 8

Lê Thái Tổ (1428-1433) - Thuận Thiên nguyên bảo
Thuận Thiên nguyên bảo 8
VN377

Đại Bảo thông bảo 10

Lê Thái Tông (1440-1442) - Đại Bảo thông bảo
Đại Bảo thông bảo 10
VN376

Đại Bảo thông bảo 9

Lê Thái Tông (1440-1442) - Đại Bảo thông bảo
Đại Bảo thông bảo 9
Đã bán (xa công bối)

Hồng Đức thông bảo 8

Lê Thánh Tông (1470-1497) - Hồng Đức thông bảo
Hồng Đức thông bảo 8
Đã bán (xa công bối)

Hồng Thuận thông bảo 11

Lê Tương Dực (1509-1516) - Hồng Thuận thông bảo
Hồng Thuận thông bảo 11
Đã bán

Quang Thiệu thông bảo 5

Lê Chiêu Tông (1516-1522) - Quang Thiệu thông bảo
Quang Thiệu thông bảo 5
VN365 (xa công bối)

Quang Thiệu thông bảo 4

Lê Chiêu Tông (1516-1522) - Quang Thiệu thông bảo
Quang Thiệu thông bảo 4
Đã bán

Thiên Hưng thông bảo 2

Lê Nghi Dân (1459-1460) - Thiên Hưng thông bảo
Thiên Hưng thông bảo 2
VN354 (Nguyên lùn)

Thuận Thiên nguyên bảo 7

Lê Thái Tổ (1428-1433) - Thuận Thiên nguyên bảo
Thuận Thiên nguyên bảo 7
VN353

Đại Bảo thông bảo 8

Lê Thái Tông (1440-1442) - Đại Bảo thông bảo
Đại Bảo thông bảo 8
Đã bán

Đại Bảo thông bảo 7

Lê Thái Tông (1440-1442) - Đại Bảo thông bảo
Đại Bảo thông bảo 7
VN351

Đại Bảo thông bảo 6

Lê Thái Tông (1440-1442) - Đại Bảo thông bảo
Đại Bảo thông bảo 6
VN350 (2 gạch)

Diên Ninh thông bảo 6

Lê Nhân Tông (1454-1459) - Diên Ninh thông bảo
Diên Ninh thông bảo 6
VN308

Quang Thiệu thông bảo 3

Lê Chiêu Tông (1516-1522) - Quang Thiệu thông bảo
Quang Thiệu thông bảo 3
Đã bán

Quang Thuận thông bảo 14

Lê Thánh Tông (1460-1469) - Quang Thuận thông bảo
Quang Thuận thông bảo 14
Đã bán

Quang Thuận thông bảo 13

Lê Thánh Tông (1460-1469) - Quang Thuận thông bảo
Quang Thuận thông bảo 13
VN277

Cảnh Thống thông bảo 7

Lê Hiến Tông (1498-1504) - Cảnh Thống thông bảo
Cảnh Thống thông bảo 7
VN276

Cảnh Thống thông bảo 4

Lê Hiến Tông (1498-1504) - Cảnh Thống thông bảo
Cảnh Thống thông bảo 4
VN275

Đoan Khánh thông bảo 8

Lê Uy Mục (1505-1509) - Đoan Khánh thông bảo
Đoan Khánh thông bảo 8
VN274

Đoan Khánh thông bảo 7

Lê Uy Mục (1505-1509) - Đoan Khánh thông bảo
Đoan Khánh thông bảo 7
VN272

Thiệu Bình thông bảo 11

Lê Thái Tông (1434-1439) - Thiệu Bình thông bảo
Thiệu Bình thông bảo 11
VN271

Quang Thuận thông bảo 12

Lê Thánh Tông (1460-1469) - Quang Thuận thông bảo
Quang Thuận thông bảo 12
VN270

Hồng Thuận thông bảo 10

Lê Tương Dực (1509-1516) - Hồng Thuận thông bảo
Hồng Thuận thông bảo 10
VN269

Đoan Khánh thông bảo 8

Lê Uy Mục (1505-1509) - Đoan Khánh thông bảo
Đoan Khánh thông bảo 8
VN268

Đoan Khánh thông bảo 7

Lê Uy Mục (1505-1509) - Đoan Khánh thông bảo
Đoan Khánh thông bảo 7
VN267

Đoan Khánh thông bảo 6

Lê Uy Mục (1505-1509) - Đoan Khánh thông bảo
Đoan Khánh thông bảo 6
VN266 (Đã bán)

Đoan Khánh thông bảo 5

Lê Uy Mục (1505-1509) - Đoan Khánh thông bảo
Đoan Khánh thông bảo 5
VN265

Đoan Khánh thông bảo 4

Lê Uy Mục (1505-1509) - Đoan Khánh thông bảo
Đoan Khánh thông bảo 4

LIÊN HỆ

Mr. Hải

Địa chỉ: Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0988 779 207

Email: hainb2112@gmail.com

 

Tài khoản

Vietcombank: 0011000639830 - Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

Thống kê truy cập

Liên kết Mạng Xã Hội

zalo 2 messenger