0988 779 207  Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
 

logo

THẾ GIỚI CỔ TIỀN

CHUYÊN SƯU TẬP, MUA BÁN

TIỀN XU CỔ VIỆT NAM

TIỀN XU CỔ TRUNG QUỐC

Liên hệ: 0988779207 (Hải Mr.)

Hotline:   0988779207

Trang chủ»Tiền Cổ Việt Nam

Danh mục sản phẩm

Nhà Lê trung hưng (1533-1789)

Sắp xếp
Hiển thị
Đã bán

Minh Tống Định Bảo 7

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Minh Tống Định Bảo 7
Đã bán

Minh Tống Định Bảo 6

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Minh Tống Định Bảo 6
VN674

Minh Tống Định Bảo 5

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Minh Tống Định Bảo 5
VN673 (hậu Tỵ)

Vĩnh Thịnh thông bảo 8

Lê Dụ Tông (1705-1720) - Vĩnh Thịnh thông bảo
Vĩnh Thịnh thông bảo 8
Đã bán

Vĩnh Thọ thông bảo 7

Lê Thần Tông (1658-1662) - Vĩnh Thọ thông bảo
Vĩnh Thọ thông bảo 7
VN650 (trân bảo)

Cảnh Hưng thông bảo 32

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 32
VN649

Cảnh Hưng thông bảo 31

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 31
VN648 (trân bảo)

Cảnh Hưng thông bảo 30

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 30
VN647

Cảnh Hưng thông bảo 29

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 29
VN646

Cảnh Hưng thông bảo 28

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 28
VN645 (phẫu bảo)

Cảnh Hưng thông bảo 27

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 27
VN644 (Thái)

Cảnh Hưng thông bảo 26

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng hậu chữ
Cảnh Hưng thông bảo 26
VN643 (chấm 6h)

Cảnh Hưng thông bảo 25

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng hậu chữ
Cảnh Hưng thông bảo 25
VN642 (Kinh)

Cảnh Hưng thông bảo 24

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng hậu chữ
Cảnh Hưng thông bảo 24
VN641

Cảnh Hưng thông bảo 23

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 23
VN640

Cảnh Hưng thông bảo 22

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 22
VN639

Cảnh Hưng thông bảo 21

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 21
VN638

Cảnh Hưng thông bảo 20

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 20
VN637

Cảnh Hưng thông bảo 19

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 19
VN636

Cảnh Hưng thông bảo 18

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 18
VN635

Cảnh Hưng thông bảo 17

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 17
VN634

Cảnh Hưng thông bảo 16

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 16
VN611

Vĩnh Thọ thông bảo 7

Lê Thần Tông (1658-1662) - Vĩnh Thọ thông bảo
Vĩnh Thọ thông bảo 7
VN610

Vĩnh Thọ thông bảo 6

Lê Thần Tông (1658-1662) - Vĩnh Thọ thông bảo
Vĩnh Thọ thông bảo 6
VN609

Vĩnh Thọ thông bảo 5

Lê Thần Tông (1658-1662) - Vĩnh Thọ thông bảo
Vĩnh Thọ thông bảo 5
VN604

Cảnh Hưng thông bảo 27

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 27
VN603

Cảnh Hưng thông bảo 26

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 26
VN602

Cảnh Hưng thông bảo 25

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 25
VN601

Cảnh Hưng thông bảo 24

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 24
VN600

Cảnh Hưng thông bảo 23

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 23
VN599

Cảnh Hưng thông bảo 22

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo  22
VN598

Cảnh Hưng thông bảo 21

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 21
VN597

Cảnh Hưng thông bảo 20

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 20
VN596

Cảnh Hưng thông bảo 19

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 19
VN595

Cảnh Hưng thông bảo 18

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 18
VN594

Cảnh Hưng thông bảo 17

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 17
VN593

Cảnh Hưng thông bảo 16

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 16
VN592

Cảnh Hưng thông bảo 15

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 15
VN591 (hậu Công)

Cảnh Hưng thông bảo 14

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng hậu chữ
Cảnh Hưng thông bảo 14
VN590 (Hưng lệ thư)

Cảnh Hưng thông bảo 13

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 13
VN589

Cảnh Hưng thông bảo 12

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 12
VN588

Cảnh Hưng thông bảo 11

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 11
VN567

Hoàng Tống thông bảo 11

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Hoàng Tống thông bảo 11
VN566

Hoàng Tống thông bảo 10

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Hoàng Tống thông bảo 10
VN565 (biên to)

Hoàng Tống thông bảo 9

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Hoàng Tống thông bảo 9
VN564 (biên to)

Hoàng Tống thông bảo 8

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Hoàng Tống thông bảo 8
VN541

Thiên Hi thông bảo 11

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Thiên Hi thông bảo 11
Đã bán

Huyền Thông Tuân Bảo 4

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Huyền Thông Tuân Bảo 4
VN534 (An Nam)

Càn Long thông bảo 35

Lê Mẫn Đế (1786-1788) - Càn Long hậu An Nam
Càn Long thông bảo 35
Đã bán (Sơn Nam)

Cảnh Hưng thông bảo 10

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng hậu chữ
Cảnh Hưng thông bảo 10
VN429

Bảo Thái thông bảo 4

Lê Dụ Tông (1720-1729) - Bảo Thái thông bảo
Bảo Thái thông bảo 4
VN427

Cảnh Hưng thông bảo 9

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng thông bảo
Cảnh Hưng thông bảo 9
VN425 (Sơn Tây)

Cảnh Hưng thông bảo 8

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng hậu chữ
Cảnh Hưng thông bảo 8
Đã bán

Bảo Thái thông bảo 5

Lê Dụ Tông (1720-1729) - Bảo Thái thông bảo
Bảo Thái thông bảo 5
VN407 (Đã bán)

Vĩnh Thịnh thông bảo 8

Lê Dụ Tông (1705-1720) - Vĩnh Thịnh thông bảo
Vĩnh Thịnh thông bảo 8
Đã bán

Vĩnh Thịnh thông bảo

Lê Dụ Tông (1705-1720) - Vĩnh Thịnh thông bảo
Vĩnh Thịnh thông bảo
VN405 (hậu Kinh)

Cảnh Hưng thông bảo 7

Lê Hiển Tông (1740-1786) - Cảnh Hưng hậu chữ
Cảnh Hưng thông bảo 7
VN370 (Đã bán)

Huyền Thông Tuân Bảo 3

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Huyền Thông Tuân Bảo 3
VN369 (Đã bán)

Huyền Thông Tuân Bảo 2

Xu bán chính triều cùng thời Nguyên Hòa
Huyền Thông Tuân Bảo 2
VN368 (Đã bán)

Nguyên Hòa thông bảo 6

Lê Trang Tông (1533-1548) - Nguyên Hòa thông bảo
Nguyên Hòa thông bảo 6

LIÊN HỆ

Mr. Hải

Địa chỉ: Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0988 779 207

Email: hainb2112@gmail.com

 

Tài khoản

Vietcombank: 0011000639830 - Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

Thống kê truy cập

Liên kết Mạng Xã Hội

zalo 2 messenger