0988 779 207  Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
 

logo

THẾ GIỚI CỔ TIỀN

CHUYÊN SƯU TẬP, MUA BÁN

TIỀN XU CỔ VIỆT NAM

TIỀN XU CỔ TRUNG QUỐC

Liên hệ: 0988779207 (Hải Mr.)

Hotline:   0988779207

Trang chủ»Tiền Cổ Việt Nam

Danh mục sản phẩm

Nhà Nguyễn (1802-1945)

Sắp xếp
Hiển thị
Đã bán

Minh Mạng thông bảo 13

Nguyễn Thánh Tổ (1820-1840) - Minh Mạng thông bảo
Minh Mạng thông bảo 13
VN573 (hậu Hà Nội)

Tự Đức thông bảo 7

Nguyễn Dực Tông (1848-1883) - Tự Đức thông bảo
Tự Đức thông bảo 7
VN572 (hậu Hà Nội)

Tự Đức thông bảo 8

Nguyễn Dực Tông (1848-1883) - Tự Đức thông bảo
Tự Đức thông bảo 8
VN571 (hậu Hà Nội)

Tự Đức thông bảo 6

Nguyễn Dực Tông (1848-1883) - Tự Đức thông bảo
Tự Đức thông bảo 6
VN568 (kẽm, thông vuông)

Minh Mạng thông bảo 12

Nguyễn Thánh Tổ (1820-1840) - Minh Mạng thông bảo
Minh Mạng thông bảo 12
VN562

Bảo Đại thông bảo 12

Ng Phúc Vĩnh Thụy (1925-1945) - Bảo Đại thông bảo
Bảo Đại thông bảo 12
VN561

Bảo Đại thông bảo 11

Ng Phúc Vĩnh Thụy (1925-1945) - Bảo Đại thông bảo
Bảo Đại thông bảo 11
VN560 (Thập Văn)

Bảo Đại thông bảo 10

Ng Phúc Vĩnh Thụy (1925-1945) - Bảo Đại thông bảo
Bảo Đại thông bảo 10
VN559 (Thập Văn)

Bảo Đại thông bảo 9

Ng Phúc Vĩnh Thụy (1925-1945) - Bảo Đại thông bảo
Bảo Đại thông bảo 9
VN558

Gia Long thông bảo 8

Nguyễn Thế Tổ (1802-1819) - Gia Long thông bảo
Gia Long thông bảo 8
VN557 (đại dạng)

Gia Long thông bảo 7

Nguyễn Thế Tổ (1802-1819) - Gia Long thông bảo
Gia Long thông bảo 7
VN536 (thông vuông)

Khải Định thông bảo 6

Nguyễn Hoằng Tông (1916-1925) - Khải Định thông bảo
Khải Định thông bảo 6
VN535 (thông tam giác)

Khải Định thông bảo 5

Nguyễn Hoằng Tông (1916-1925) - Khải Định thông bảo
Khải Định thông bảo 5
VN459 (Đại dạng)

Đồng Khánh thông bảo 1

Nguyễn Cảnh Tông (1886-1888) - Đồng Khánh thông bảo
Đồng Khánh thông bảo 1
VN426 (thông vuông)

Minh Mạng thông bảo 10

Nguyễn Thánh Tổ (1820-1840) - Minh Mạng thông bảo
Minh Mạng thông bảo 10
Đã bán (trùng luân)

Gia Long thông bảo 6

Nguyễn Thế Tổ (1802-1819) - Gia Long thông bảo
Gia Long thông bảo 6
VN408 (hai mặt)

Minh Mạng thông bảo 11

Nguyễn Thánh Tổ (1820-1840) - Minh Mạng thông bảo
Minh Mạng thông bảo 11
Đã bán

Minh Mạng thông bảo 9

Nguyễn Thánh Tổ (1820-1840) - Minh Mạng thông bảo
Minh Mạng thông bảo 9
VN329 (đúc tay)

Khải Định thông bảo 4

Nguyễn Hoằng Tông (1916-1925) - Khải Định thông bảo
Khải Định thông bảo 4
VN298

Gia Long thông bảo 5

Nguyễn Thế Tổ (1802-1819) - Gia Long thông bảo
Gia Long thông bảo 5
VN282 (hai mặt)

Minh Mạng thông bảo 8

Nguyễn Thánh Tổ (1820-1840) - Minh Mạng thông bảo
Minh Mạng thông bảo 8
VN273

Bảo Đại thông bảo 8

Ng Phúc Vĩnh Thụy (1925-1945) - Bảo Đại thông bảo
Bảo Đại thông bảo 8
VN264

Bảo Đại thông bảo 7

Ng Phúc Vĩnh Thụy (1925-1945) - Bảo Đại thông bảo
Bảo Đại thông bảo 7
VN263

Bảo Đại thông bảo 6

Ng Phúc Vĩnh Thụy (1925-1945) - Bảo Đại thông bảo
Bảo Đại thông bảo 6
VN262

Bảo Đại thông bảo 5

Ng Phúc Vĩnh Thụy (1925-1945) - Bảo Đại thông bảo
Bảo Đại thông bảo 5
VN261

Bảo Đại thông bảo 4

Ng Phúc Vĩnh Thụy (1925-1945) - Bảo Đại thông bảo
Bảo Đại thông bảo 4
VN260

Bảo Đại thông bảo 3

Ng Phúc Vĩnh Thụy (1925-1945) - Bảo Đại thông bảo
Bảo Đại thông bảo 3
Đã bán

Khải Định thông bảo 3

Nguyễn Hoằng Tông (1916-1925) - Khải Định thông bảo
Khải Định thông bảo 3
VN240 (thông vuông)

Minh Mạng thông bảo 7

Nguyễn Thánh Tổ (1820-1840) - Minh Mạng thông bảo
Minh Mạng thông bảo 7
Đã bán

Tự Đức Bảo Sao 1

Nguyễn Dực Tông (1848-1883) - Tự Đức thông bảo
Tự Đức Bảo Sao 1
VN205 (Dụng Tự)

Tự Đức thông bảo 5

Nguyễn Dực Tông (1848-1883) - Tự Đức thông bảo
Tự Đức thông bảo 5
VN138 (cự tự)

Thiệu Trị thông bảo 6

Nguyễn Hiến Tổ (1841-1847) - Thiệu Trị thông bảo
Thiệu Trị thông bảo 6
VN137 (cự tự)

Thiệu Trị thông bảo 5

Nguyễn Hiến Tổ (1841-1847) - Thiệu Trị thông bảo
Thiệu Trị thông bảo 5
VN136 (trùng luân)

Thiệu Trị thông bảo 4

Nguyễn Hiến Tổ (1841-1847) - Thiệu Trị thông bảo
Thiệu Trị thông bảo 4
VN135 (kẽm)

Thiệu Trị thông bảo 3

Nguyễn Hiến Tổ (1841-1847) - Thiệu Trị thông bảo
Thiệu Trị thông bảo 3
VN88 (kẽm)

Minh Mạng thông bảo 6

Nguyễn Thánh Tổ (1820-1840) - Minh Mạng thông bảo
Minh Mạng thông bảo 6
VN87

Gia Long thông bảo 4

Nguyễn Thế Tổ (1802-1819) - Gia Long thông bảo
Gia Long thông bảo 4
VN86

Minh Mạng thông bảo 5

Nguyễn Thánh Tổ (1820-1840) - Minh Mạng thông bảo
Minh Mạng thông bảo 5
VN84 (lưng trơn)

Thành Thái thông bảo 2

Ng Phúc Bửu Lân (1889-1907) - Thành Thái thông bảo
Thành Thái thông bảo 2
VN83 (hậu chấm 3h)

Gia Long thông bảo 3

Nguyễn Thế Tổ (1802-1819) - Gia Long thông bảo
Gia Long thông bảo 3
VN82 (kẽm, Mạng chạm biên)

Minh Mạng thông bảo 4

Nguyễn Thánh Tổ (1820-1840) - Minh Mạng thông bảo
Minh Mạng thông bảo 4
VN81 (lỗi lỗ)

Minh Mạng thông bảo 3

Nguyễn Thánh Tổ (1820-1840) - Minh Mạng thông bảo
Minh Mạng thông bảo 3
VN80 (tạp chất)

Gia Long thông bảo 2

Nguyễn Thế Tổ (1802-1819) - Gia Long thông bảo
Gia Long thông bảo 2
VN79

Gia Long thông bào 1

Nguyễn Thế Tổ (1802-1819) - Gia Long thông bảo
Gia Long thông bào 1
VN78 (hậu Lục Văn)

Tự Đức thông bảo 4

Nguyễn Dực Tông (1848-1883) - Tự Đức thông bảo
Tự Đức thông bảo 4
VN77 (thông 2 tích)

Minh Mạng thông bảo 2

Nguyễn Thánh Tổ (1820-1840) - Minh Mạng thông bảo
Minh Mạng thông bảo 2
VN76

Thiệu Trị thông bảo 2

Nguyễn Hiến Tổ (1841-1847) - Thiệu Trị thông bảo
Thiệu Trị thông bảo 2
VN75 (đại dạng)

Tự Đức thông bảo 3

Nguyễn Dực Tông (1848-1883) - Tự Đức thông bảo
Tự Đức thông bảo 3
VN74

Tự Đức thông bảo 2

Nguyễn Dực Tông (1848-1883) - Tự Đức thông bảo
Tự Đức thông bảo 2
VN73

Thành Thái thông bảo 1

Ng Phúc Bửu Lân (1889-1907) - Thành Thái thông bảo
Thành Thái thông bảo 1
VN72 (hậu Lục Văn)

Tự Đức thông bảo 1

Nguyễn Dực Tông (1848-1883) - Tự Đức thông bảo
Tự Đức thông bảo 1
VN71

Thiệu Trị thông bảo 1

Nguyễn Hiến Tổ (1841-1847) - Thiệu Trị thông bảo
Thiệu Trị thông bảo 1
VN70

Đồng Khánh thông bảo 2

Nguyễn Cảnh Tông (1886-1888) - Đồng Khánh thông bảo
Đồng Khánh thông bảo 2
VN69

Bảo Đại thông bảo 2

Ng Phúc Vĩnh Thụy (1925-1945) - Bảo Đại thông bảo
Bảo Đại thông bảo 2
VN68

Bảo Đại thông bảo 1

Ng Phúc Vĩnh Thụy (1925-1945) - Bảo Đại thông bảo
Bảo Đại thông bảo 1
VN67

Khải Định thông bảo 2

Nguyễn Hoằng Tông (1916-1925) - Khải Định thông bảo
Khải Định thông bảo 2
VN66

Minh Mạng thông bảo 1

Nguyễn Thánh Tổ (1820-1840) - Minh Mạng thông bảo
Minh Mạng thông bảo 1
VN65

Đồng Khánh thông bảo 1

Nguyễn Cảnh Tông (1886-1888) - Đồng Khánh thông bảo
Đồng Khánh thông bảo 1
VN64

Duy Tân thông bảo 2

Ng Phúc Vĩnh San (1907-1916) - Duy Tân thông bảo
Duy Tân thông bảo 2
VN63

Duy Tân thông bảo 1

Ng Phúc Vĩnh San (1907-1916) - Duy Tân thông bảo
Duy Tân thông bảo 1

LIÊN HỆ

Mr. Hải

Địa chỉ: Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0988 779 207

Email: hainb2112@gmail.com

 

Tài khoản

Vietcombank: 0011000639830 - Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

Thống kê truy cập

Liên kết Mạng Xã Hội

zalo 2 messenger