0988 779 207  Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
 

logo

THẾ GIỚI CỔ TIỀN

CHUYÊN SƯU TẬP, MUA BÁN

TIỀN XU CỔ VIỆT NAM

TIỀN XU CỔ TRUNG QUỐC

Liên hệ: 0988779207 (Hải Mr.)

Hotline:   0988779207

Trang chủ»Tiền không chính triều

Danh mục sản phẩm

Bộ thủ số 16-30

Sắp xếp
Hiển thị
VN685

Tường Phù nguyên bảo 13

19. Tường Phù thủ
Tường Phù nguyên bảo 13
VN661

Thánh Nguyên thông bảo 6

20. Thiệu Phù thủ
Thánh Nguyên thông bảo 6
Đã bán

Cảnh Nguyên thông bảo 2

Nguyễn Bồ (1379) - Cảnh Nguyên thông bảo
Cảnh Nguyên thông bảo 2
Đã bán

Hi Nguyên thông bảo 4

Nguyễn Bồ (1379) - Hi Nguyên thông bảo
Hi Nguyên thông bảo 4
VN629

Nguyên Phong thông bảo 25

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Nguyên Phong thông bảo 25
VN616

Phúc Bình nguyên bảo 4

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Phúc Bình nguyên bảo 4
VN615

Phúc Bình nguyên bảo 3

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Phúc Bình nguyên bảo 3
VN614

Phúc Bình nguyên bảo 2

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Phúc Bình nguyên bảo 2
VN613

Phúc Bình nguyên bảo 1

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Phúc Bình nguyên bảo 1
VN569

Hoàng Tống thông bảo 12

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Hoàng Tống thông bảo 12
VN563

Trị Bình nguyên bảo 8

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Trị Bình nguyên bảo 8
VN556 (Đã bán)

Trị Bình thông bảo 4

19. Tường Phù thủ
Trị Bình thông bảo 4
VN544

Chính Long nguyên bảo 9

17. Khoát duyên thủ
Chính Long nguyên bảo 9
VN532 (Đã bán)

Nguyên Phong thông bảo 19

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Nguyên Phong thông bảo 19
VN531

Chu Nguyên thông bảo 7

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Chu Nguyên thông bảo 7
VN529

Nguyên Hựu thông bảo 19

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Nguyên Hựu thông bảo 19
VN528

Nguyên Hựu thông bảo 18

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Nguyên Hựu thông bảo 18
VN527

Nguyên Phù thông bảo 7

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Nguyên Phù thông bảo 7
Đã bán

Thiệu Thánh nguyên bảo

Chúa Nguyễn (1558-1777) - Tiền đồng đỏ
Thiệu Thánh nguyên bảo
VN519

Hoàng Tống thông bảo 7

23. Thiên Chí Chí Nguyên thủ
Hoàng Tống thông bảo 7
Hình tham khảo

Tuyên Đức thông bảo

27. Mang tự Tuyên Đức thủ
Tuyên Đức thông bảo
VN491 Đã bán x

Hàm Thiệu nguyên bảo 1

30. An Pháp thủ
Hàm Thiệu nguyên bảo 1
VN490

Thiên Hi thông bảo 9

24. Nguyệt thông Thiên Hi thủ
Thiên Hi thông bảo 9
Đã bán

Tuyên Hòa nguyên bảo 1

17. Khoát duyên thủ
Tuyên Hòa nguyên bảo 1
VN461

Chính Hòa thông bảo 8

16. Dị thư Cảnh Hựu thủ
Chính Hòa thông bảo 8
VN460 (Đã bán)

Minh Đạo nguyên bảo 8

16. Dị thư Cảnh Hựu thủ
Minh Đạo nguyên bảo 8
VN445

Hoàng Tống thông bảo 6

23. Thiên Chí Chí Nguyên thủ
Hoàng Tống thông bảo 6
VN437

Hàm Bình nguyên bảo 7

23. Thiên Chí Chí Nguyên thủ
Hàm Bình nguyên bảo 7
VN436

Nguyên Hựu thông bảo 15

23. Thiên Chí Chí Nguyên thủ
Nguyên Hựu thông bảo 15
VN435 (Đã bán)

Tường Phù nguyên bảo

23. Thiên Chí Chí Nguyên thủ
Tường Phù nguyên bảo
VN434

Khai Nguyên thông bảo 16

23. Thiên Chí Chí Nguyên thủ
Khai Nguyên thông bảo 16
VN433

Hồng Đức thông bảo 11

23. Thiên Chí Chí Nguyên thủ
Hồng Đức thông bảo 11
Đã bán

Hồng Đức thông bảo 10

23. Thiên Chí Chí Nguyên thủ
Hồng Đức thông bảo 10
VN432

Hoàng Tống thông bảo 5

23. Thiên Chí Chí Nguyên thủ
Hoàng Tống thông bảo 5
VN431

Hoàng Tống Phù Bảo 1

23. Thiên Chí Chí Nguyên thủ
Hoàng Tống Phù Bảo 1
VN430 (Đã bán)

Cảnh Đức nguyên bảo 5

23. Thiên Chí Chí Nguyên thủ
Cảnh Đức nguyên bảo 5
Đã bán

Thái Hòa thông bảo 12

30. An Pháp thủ
Thái Hòa thông bảo 12
VN404 (Đã bán)

Khai Nguyên thông bảo 16

20. Thiệu Phù thủ
Khai Nguyên thông bảo 16
VN403

Cảnh Đức nguyên bảo 3

20. Thiệu Phù thủ
Cảnh Đức nguyên bảo 3
VN402

Khai Nguyên thông bảo 15

20. Thiệu Phù thủ
Khai Nguyên thông bảo 15
VN397 (Đã bán)

Nguyên Phong thông bảo 9

16. Dị thư Cảnh Hựu thủ
Nguyên Phong thông bảo 9
VN390 (hậu trăng)

Chu Nguyên thông bảo 4

21. Càn Nguyên thủ
Chu Nguyên thông bảo 4
VN389

Nguyên Phù thông bảo 6

20. Thiệu Phù thủ
Nguyên Phù thông bảo 6
VN383 (Đã bán)

Chính Long nguyên bảo 8

17. Khoát duyên thủ
Chính Long nguyên bảo 8
VN381 (Đã bán)

Nguyên Phong thông bảo 8

16. Dị thư Cảnh Hựu thủ
Nguyên Phong thông bảo 8
VN380 (Đã bán)

Sùng Ninh thông bảo 3

17. Khoát duyên thủ
Sùng Ninh thông bảo 3
VN364

Chính Long nguyên bảo 8

30. An Pháp thủ
Chính Long nguyên bảo 8
VN309

Hi Ninh nguyên bảo 8

Nguyễn Bồ (1379) - Hi Nguyên thông bảo
Hi Ninh nguyên bảo 8
Đã bán

Hàm Bình nguyên bảo 6

30. An Pháp thủ
Hàm Bình nguyên bảo 6
Đã bán

Phu Pháp nguyên bảo

30. An Pháp thủ
Phu Pháp nguyên bảo
Đã bán

Trị Bình Thánh Bảo 2

30. An Pháp thủ
Trị Bình Thánh Bảo 2
VN284 (Đã bán)

Chính Hòa thông bảo 3

17. Khoát duyên thủ
Chính Hòa thông bảo 3
Đã bán

Hi Nguyên thông bảo 3

Nguyễn Bồ (1379) - Hi Nguyên thông bảo
Hi Nguyên thông bảo 3
VN238

Hi Nguyên thông bảo 2

Nguyễn Bồ (1379) - Hi Nguyên thông bảo
Hi Nguyên thông bảo 2
VN243

Hán Nguyên thông bảo 1

30. An Pháp thủ
Hán Nguyên thông bảo 1
Đã bán

Chính Long nguyên bảo 5

30. An Pháp thủ
Chính Long nguyên bảo 5
VN236

Vĩnh Thịnh thông bảo 6

29. Vĩnh Thịnh thủ
Vĩnh Thịnh thông bảo 6
VN243

Thái Hòa thông bảo 1

30. An Pháp thủ
Thái Hòa thông bảo 1
VN242

Thái Bình thánh bảo 1

30. An Pháp thủ
Thái Bình thánh bảo 1

LIÊN HỆ

Mr. Hải

Địa chỉ: Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0988 779 207

Email: hainb2112@gmail.com

 

Tài khoản

Vietcombank: 0011000639830 - Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

Thống kê truy cập

Liên kết Mạng Xã Hội

zalo 2 messenger