0988 779 207  Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
 

logo

THẾ GIỚI CỔ TIỀN

CHUYÊN SƯU TẬP, MUA BÁN

TIỀN XU CỔ VIỆT NAM

TIỀN XU CỔ TRUNG QUỐC

Liên hệ: 0988779207 (Hải Mr.)

Hotline:   0988779207

Trang chủ»Tiền không chính triều

Danh mục sản phẩm

Bộ thủ số 31-45

Sắp xếp
Hiển thị
VN581 (Đã bán)

Nguyên Phong thông bảo 24

38. Thiên Bình thủ
Nguyên Phong thông bảo 24
VN580 (Đã bán)

Nguyên Phong thông bảo 23

38. Thiên Bình thủ
Nguyên Phong thông bảo 23
VN579 (Đã bán)

Nguyên Phong thông bảo 22

38. Thiên Bình thủ
Nguyên Phong thông bảo 22
VN578 (Đã bán)

Nguyên Bình thông bảo 2

38. Thiên Bình thủ
Nguyên Bình thông bảo 2
VN577

Tường Phù nguyên bảo 10

38. Thiên Bình thủ
Tường Phù nguyên bảo 10
VN576

Tường Phù nguyên bảo 9

38. Thiên Bình thủ
Tường Phù nguyên bảo 9
VN575

Thái Bình nguyên bảo 3

38. Thiên Bình thủ
Thái Bình nguyên bảo 3
VN574

Thiên Hi thông bảo 13

38. Thiên Bình thủ
Thiên Hi thông bảo 13
VN570 (Đã bán)

Vĩnh Lạc thông bảo 7

31. Chú tả An Pháp thủ
Vĩnh Lạc thông bảo 7
VN530 (Đã bán)

Nguyên Phong thông bảo 17

45. Dị quốc Đường Quốc thủ
Nguyên Phong thông bảo 17
VN520

Chí Đạo nguyên bảo 8

43. Quy bảo Chí Đạo thủ
Chí Đạo nguyên bảo 8
VN517

Thái Bình thánh bảo 4

35. Tường Thánh thủ
Thái Bình thánh bảo 4
VN516

Trị Bình thánh bảo 4

35. Tường Thánh thủ
Trị Bình thánh bảo 4
VN515

Thiệu Bình thánh bảo 1

35. Tường Thánh thủ
Thiệu Bình thánh bảo 1
VN514

Thái Bình thánh bảo 3

35. Tường Thánh thủ
Thái Bình thánh bảo 3
VN513 (Đã bán)

Thiên Hi thông bảo 9

38. Thiên Bình thủ
Thiên Hi thông bảo 9
VN512 (Đã bán)

Thiên Bình thông bảo 2

38. Thiên Bình thủ
Thiên Bình thông bảo 2
VN511 (Đã bán)

Tường Bình nguyên bảo 1

38. Thiên Bình thủ
Tường Bình nguyên bảo 1
VN510 (Đã bán)

Nguyên Bình thông bảo 1

38. Thiên Bình thủ
Nguyên Bình thông bảo 1
VN509 (Đã bán)

Hàm Bình nguyên bảo 9

38. Thiên Bình thủ
Hàm Bình nguyên bảo 9
VN508

Tường Phù nguyên bảo 9

38. Thiên Bình thủ
Tường Phù nguyên bảo 9
VN507 (Đã bán)

Tường Phù nguyên bảo 8

38. Thiên Bình thủ
Tường Phù nguyên bảo 8
VN506 (Đã bán)

Thái Bình nguyên bảo 2

38. Thiên Bình thủ
Thái Bình nguyên bảo 2
VN504

Nguyên Hựu thông bảo 17

38. Thiên Bình thủ
Nguyên Hựu thông bảo 17
VN503 (Đã bán)

Nguyên Phong thông bảo 18

38. Thiên Bình thủ
Nguyên Phong thông bảo 18
VN502

Nguyên Phong thông bảo 17

38. Thiên Bình thủ
Nguyên Phong thông bảo 17
VN497 (Đã bán)

Nguyên Phong thông bảo 16

44. Đại tự Hàm Bình thủ
Nguyên Phong thông bảo 16
VN496 (Đã bán)

Nguyên Phong thông bảo 15

44. Đại tự Hàm Bình thủ
Nguyên Phong thông bảo 15
VN494 (Đã bán)

Nguyên Phong thông bảo 14

32. Dụ Dân thủ
Nguyên Phong thông bảo  14
Đã bán

Cảnh Đức nguyên bảo 8

41. Tiêm tự Chí Đạo thủ
Cảnh Đức nguyên bảo 8
Đã bán

Khai Kiến thông bảo 1

Mạc Cao Bằng - Khai Kiến thông bảo
Khai Kiến thông bảo 1
VN482 Đã bán x

Thiên Thánh nguyên bảo 11

37. Tường Nguyên thủ
Thiên Thánh nguyên bảo 11
Đã bán

Thiệu Bình thông bảo 12

31. Chú tả An Pháp thủ
Thiệu Bình thông bảo 12
VN475 (Đã bán)

Chí Đạo nguyên bảo 7

43. Quy bảo Chí Đạo thủ
Chí Đạo nguyên bảo 7
VN469 (Đã bán)

Khai Nguyên thông bảo 19

43. Quy bảo Chí Đạo thủ
Khai Nguyên thông bảo 19
VN467 (Đã bán)

Chu Nguyên thông bảo 6

32. Dụ Dân thủ
Chu Nguyên thông bảo 6
VN457 (Đã bán)

Thái Bình nguyên bảo 1

38. Thiên Bình thủ
Thái Bình nguyên bảo 1
Đã bán

Thiên Bình thông bảo 1

38. Thiên Bình thủ
Thiên Bình thông bảo 1
VN456 (Đã bán)

Thiên Phù nguyên bảo 1

38. Thiên Bình thủ
Thiên Phù nguyên bảo 1
Đã bán

Kiến Viêm thông bảo 2

31. Chú tả An Pháp thủ
Kiến Viêm thông bảo 2
VN455 (Đã bán)

Thiên Thánh nguyên bảo 12

43. Quy bảo Chí Đạo thủ
Thiên Thánh nguyên bảo 12
VN454

Hoàng Tống thông bảo 6

41. Tiêm tự Chí Đạo thủ
Hoàng Tống thông bảo 6
VN451

Hi Ninh nguyên bảo 12

41. Tiêm tự Chí Đạo thủ
Hi Ninh nguyên bảo 12
VN450

Tường Phù nguyên bảo 6

38. Thiên Bình thủ
Tường Phù nguyên bảo 6
VN448 (Đã bán)

Hàm Bình nguyên bảo 8

43. Quy bảo Chí Đạo thủ
Hàm Bình nguyên bảo 8
VN447 (Đã bán)

Thiên Thánh nguyên bảo 11

43. Quy bảo Chí Đạo thủ
Thiên Thánh nguyên bảo 11
Đã bán

Tường Phù nguyên bảo 7

43. Quy bảo Chí Đạo thủ
Tường Phù nguyên bảo 7
VN444 (Đã bán)

Thiên Hi thông bảo

38. Thiên Bình thủ
Thiên Hi thông bảo
VN423

Đường Quốc thông bảo 7

45. Dị quốc Đường Quốc thủ
Đường Quốc thông bảo 7
VN422 (Đã bán)

Tường Phù nguyên bảo

38. Thiên Bình thủ
Tường Phù nguyên bảo
VN421 (Đã bán)

Tường Phù thông bảo 3

38. Thiên Bình thủ
Tường Phù thông bảo 3
VN418

Thiên Thánh nguyên bảo 9

42. Tiếp quách Chí Đạo thủ
Thiên Thánh nguyên bảo 9
VN414 (Đã bán)

Thiên Thánh nguyên bảo 9

43. Quy bảo Chí Đạo thủ
Thiên Thánh nguyên bảo 9
VN412

Thái Hòa thông bảo 11

37. Tường Nguyên thủ
Thái Hòa thông bảo 11
VN411 Đã bán x

Cảnh Đức nguyên bảo 4

41. Tiêm tự Chí Đạo thủ
Cảnh Đức nguyên bảo 4
VN401 (Đã bán)

Thiên Hi thông bảo 7

38. Thiên Bình thủ
Thiên Hi thông bảo 7
VN400

Thiên Hi thông bảo 5

38. Thiên Bình thủ
Thiên Hi thông bảo 5
VN409 (Đã bán)

Nguyên Phong thông bảo 11

38. Thiên Bình thủ
Nguyên Phong thông bảo 11
VN398 (Đã bán)

Chí Đạo nguyên bảo 4

42. Tiếp quách Chí Đạo thủ
Chí Đạo nguyên bảo 4
VN396

Chí Đạo nguyên bảo 3

42. Tiếp quách Chí Đạo thủ
Chí Đạo nguyên bảo 3

LIÊN HỆ

Mr. Hải

Địa chỉ: Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0988 779 207

Email: hainb2112@gmail.com

 

Tài khoản

Vietcombank: 0011000639830 - Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

Thống kê truy cập

Liên kết Mạng Xã Hội

zalo 2 messenger