0988 779 207  Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
 

logo

THẾ GIỚI CỔ TIỀN

CHUYÊN SƯU TẬP, MUA BÁN

TIỀN XU CỔ VIỆT NAM

TIỀN XU CỔ TRUNG QUỐC

Liên hệ: 0988779207 (Hải Mr.)

Hotline:   0988779207

Trang chủ»Tiền Cổ Việt Nam

Danh mục sản phẩm

Nhà Trần (1225-1400)

Sắp xếp
Hiển thị
Đã bán

Chính Bình thông bảo 8

Trần Thái Tông (1232-1251) - Chính Bình thông bảo
Chính Bình thông bảo 8
Đã bán

Khai Thái nguyên bảo 4

Trần Minh Tông (1324-1329) - Khai Thái nguyên bảo
Khai Thái nguyên bảo 4
Đã bán

Nguyên Phong thông bảo 26

Trần Thái Tông (1251-1258) - Nguyên Phong thông bảo
Nguyên Phong thông bảo 26
Đã bán

Đại Định thông bảo 8

Dương Nhật Lễ (1369-1370) - Đại Định thông bảo
Đại Định thông bảo 8
VN680

Chính Bình thông bảo 7

Trần Thái Tông (1232-1251) - Chính Bình thông bảo
Chính Bình thông bảo 7
Đã bán

Chính Bình thông bảo 6

Trần Thái Tông (1232-1251) - Chính Bình thông bảo
Chính Bình thông bảo 6
VN678 (Đương Thập)

Đại Khánh nguyên bảo 8

Trần Minh Tông (1323-1324) - Đại Khánh nguyên bảo
Đại Khánh nguyên bảo 8
VN677 (Đương Thập)

Đại Khánh nguyên bảo 7

Trần Minh Tông (1323-1324) - Đại Khánh nguyên bảo
Đại Khánh nguyên bảo 7
VN676 (Đương Thập)

Đại Khánh nguyên bảo 6

Trần Minh Tông (1323-1324) - Đại Khánh nguyên bảo
Đại Khánh nguyên bảo 6
VN663

Chính Bình thông bảo 5

Trần Thái Tông (1232-1251) - Chính Bình thông bảo
Chính Bình thông bảo 5
VN662

Chính Bình thông bảo 4

Trần Thái Tông (1232-1251) - Chính Bình thông bảo
Chính Bình thông bảo 4
VN660

Đại Định thông bảo 9

Dương Nhật Lễ (1369-1370) - Đại Định thông bảo
Đại Định thông bảo 9
Đã bán

Đại Định thông bảo 8

Dương Nhật Lễ (1369-1370) - Đại Định thông bảo
Đại Định thông bảo 8
Đã bán

Kiến Trung thông bảo 3

Trần Thái Tông (1225-1232) - Kiến Trung thông bảo
Kiến Trung thông bảo 3
Đã bán

Kiến Trung thông bảo 2

Trần Thái Tông (1225-1232) - Kiến Trung thông bảo
Kiến Trung thông bảo 2
Đã bán (hậu Thập Tứ)

Thiệu Phong thông bảo 7

Trần Dụ Tông (1341-1357) - Thiệu Phong th(ng) bảo
Thiệu Phong thông bảo 7
VN612

Thiệu Phong thông bảo 6

Trần Dụ Tông (1341-1357) - Thiệu Phong th(ng) bảo
Thiệu Phong thông bảo 6
VN522 (Đã bán)

Thiệu Phong thông bảo 7

Trần Dụ Tông (1341-1357) - Thiệu Phong th(ng) bảo
Thiệu Phong thông bảo 7
VN521

Thiệu Phong thông bảo 6

Trần Dụ Tông (1341-1357) - Thiệu Phong th(ng) bảo
Thiệu Phong thông bảo 6
VN501 (bảo béo)

Đại Trị thông bảo 17

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo 17
VN499 (pc Đại Quan)

Đại Trị thông bảo 16

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo 16
VN485

Đại Trị thông bảo 15

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo 15
VN481

Đại Trị nguyên bảo 5

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị nguyên bảo 5
Đã bán

Đại Trị nguyên bảo 4

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị nguyên bảo 4
Đã bán

Thiệu Phong thông bảo 5

Trần Dụ Tông (1341-1357) - Thiệu Phong th(ng) bảo
Thiệu Phong thông bảo 5
Đã bán

Đại Định thông bảo 7

Dương Nhật Lễ (1369-1370) - Đại Định thông bảo
Đại Định thông bảo 7
Đã bán

Đại Định thông bảo 6

Dương Nhật Lễ (1369-1370) - Đại Định thông bảo
Đại Định thông bảo 6
VN374 (hành thư)

Đại Trị thông bảo 12

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo 12
VN372

Đại Định thông bảo 5

Dương Nhật Lễ (1369-1370) - Đại Định thông bảo
Đại Định thông bảo 5
VN367 (bảo béo)

Khai Thái nguyên bảo 3

Trần Minh Tông (1324-1329) - Khai Thái nguyên bảo
Khai Thái nguyên bảo 3
Đã bán (lỗ rộng)

Khai Thái nguyên bảo 2

Trần Minh Tông (1324-1329) - Khai Thái nguyên bảo
Khai Thái nguyên bảo 2
Đã bán

Khai Thái nguyên bảo 1

Trần Minh Tông (1324-1329) - Khai Thái nguyên bảo
Khai Thái nguyên bảo 1
VN368

Thiên Khánh thông bảo 7

Hậu Trần & KN Lam Sơn - Thiên Khánh thông bảo
Thiên Khánh thông bảo 7
Đã bán

Đại Trị thông bảo 13

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo 13
Đã bán (PC Đại Quan)

Đại Trị thông bảo 14

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo 14
Đã bán

Đại Trị thông bảo 15

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo 15
Đã bán (bảo béo)

Đại Trị thông bảo 16

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo 16
Đã bán (hậu Nguyên)

Đại Trị thông bảo 12

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo 12
Hình tham khảo

Trần Nguyên thông bảo 1

Trần Thái Tông (1232) - Trần Nguyên thông bảo
Trần Nguyên thông bảo 1
VN348 (hành thư)

Thiệu Phong nguyên bảo 3

Trần Dụ Tông (1341-1357) - Thiệu Phong th(ng) bảo
Thiệu Phong nguyên bảo 3
Đã bán

Đại Trị thông bảo 10

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo 10
Đã bán

Đại Trị thông bảo 9

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo 9
VN322 (lệ thư)

Đại Trị thông bảo 8

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo 8
VN321

Tiền một chữ ""Bình"

Tiền Vạn Kiếp thủ
Tiền một chữ
Đã bán

Đại Trị thông bảo 7

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo 7
VN319

Đại Trị thông bảo 6

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo  6
Đã bán

Đại Trị thông bảo 5

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo  5
VN317

Đại Trị thông bảo 4

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo  4
VN316

Đại Trị thông bảo 3

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo 3
VN314

Đại Trị nguyên bảo 3

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị nguyên bảo 3
Đã bán

Chính Bình thông bảo 3

Trần Thái Tông (1232-1251) - Chính Bình thông bảo
Chính Bình thông bảo 3
VN255

Đại Khánh nguyên bảo 5

Trần Minh Tông (1323-1324) - Đại Khánh nguyên bảo
Đại Khánh nguyên bảo 5
VN249 (Đã bán)

Đại Khánh nguyên bảo 4

Trần Minh Tông (1323-1324) - Đại Khánh nguyên bảo
Đại Khánh nguyên bảo 4
Đã bán

Đại Khánh nguyên bảo 3

Trần Minh Tông (1323-1324) - Đại Khánh nguyên bảo
Đại Khánh nguyên bảo 3
VN247 (hậu Thượng)

Thiệu Bảo nguyên bảo 1

Trần Nhân Tông (1279-1285) - Thiệu Bảo nguyên bảo
Thiệu Bảo nguyên bảo 1
Đã bán

Thiệu Phong thông bảo 3

Trần Dụ Tông (1341-1357) - Thiệu Phong th(ng) bảo
Thiệu Phong thông bảo 3
Đã bán

Nguyên Phong thông bảo 6

Trần Thái Tông (1251-1258) - Nguyên Phong thông bảo
Nguyên Phong thông bảo 6
VN228 (Phá thư)

Thiệu Phong nguyên bảo 2

Trần Dụ Tông (1341-1357) - Thiệu Phong th(ng) bảo
Thiệu Phong nguyên bảo 2
Xu trưng bày

Thiệu Khánh thông bảo 1

Trần Nghệ Tông (1370-1372) - Thiệu Khánh thông bảo
Thiệu Khánh thông bảo 1
Đã bán

Đại Trị thông bảo 2

Trần Dụ Tông (1358-1369) - Đại Trị th(ng) bảo
Đại Trị thông bảo 2

LIÊN HỆ

Mr. Hải

Địa chỉ: Ngõ 64 Cổ Linh, P. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội

Hotline: 0988 779 207

Email: hainb2112@gmail.com

 

Tài khoản

Vietcombank: 0011000639830 - Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải

Thống kê truy cập

Liên kết Mạng Xã Hội

zalo 2 messenger